Vad var egentligen den ryska sk. Rayonkommittén som uppenbarligen spelade en viss roll under det finska inbördeskriget 1918?

Frågan ställd
12.6.2007

Vad var egentligen den ryska sk. Rayonkommittén som uppenbarligen spelade en viss roll under det finska inbördeskriget 1918?

Svar

Besvarad
13.6.2007
Sist uppdaterat
23.11.2007

Tyvärr kan jag inte finna någon säker information om Rayonkommittén. Sannolikt ligger bakom namnet det ryska Районный комитет / Rajonnyj komitet (район / rajon = district, område). Den finska historiska litteraturen talar om ‘aluekomitea’ (kanske regionalkomitté) när den talar om Областной комитет армии, флота и рабочих Финляндии / Oblastnyj komitet armii, flota i rabočih Finljandii, Arméns, flottans och arbetarnarnas regionalkommitté i Finland (область / oblast = område). Om rayonkommitté är oblastkommitté, kan man säga, att dess roll under kriget blev mindre och mindre. Kommittén hade 45 medlemmar och dess uppgift var att koordinera lokala kommittéers och sovjeters verksamhet. Den kunde ge förpliktande order. En separat krigssektion skötte militära frågor. När kriget började, kunde krigssektion inte genomföra den befälsrätt, som den principiellt hade. Egentligen bedömer våra forskare, att kommittén under kriget bara var ett slags förmedlare mellan den ryska regeringen och spridda ryska trupper och militärer som var i Finland. I allmänheten kan man säga, att ryssarnas andel i kriget var ganska liten. Soldaterna var odisciplinerade, deras hemlängtan var starkare än revolutionära iver. Officerare var vanligen fientliga mot den röda revolutionen (fastän de samtidigt visste att de vitas seger kunde medföra storkrigets fiende, tyskarna, till Finland och till närheten av huvudstaden Petrograd).
LITTERATUR: /// Aatos Tanskanen: Venäläiset Suomen sisällissodassa vuonna 1918 (=Ryssarna i
det finska inbördeskriget år 1918). – Tampere, 1978 /// , /// M. S. Svetshnikov: Vallankumous ja kansalaissota Suomessa 1917-1918 (=Revolutionen och inbördeskriget i Finland 1917-1918). – Helsinki , 1925 ///, /// Finland 1917-1920 1-3 . – Hfors, 1993-1995 ///.

16 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.