Var i Finland kan man studera (få en yrkesexamen) fotografering?

Frågan ställd

Var i Finland kan man studera (få en yrkesexamen) fotografering?

Svar

Besvarad
Sist uppdaterat

Olika yrken kan omfatta olika slags fotografi. Därför finns det också många slags utbildning i fotografi från korta grundläggande kurser till magisterprogram på universitetsnivå.

Grundexamen i fotografi kan slutföras som läroavtalsutbildning eller som yrkesutbildning på andra nivån. Den yrkesinriktade utbildningen för visuell framställning inriktar sig på omfattande grundfärdigheter på olika delområden och planering av visuell framställning, till exempel bildjournalism, miljö- och studiofotografik och konstfotografik. Också den som studerar till medieassistent (grundexamen i audiovisuell kommunikation) kan välja fotografering som sitt specialiseringsområde. All utbildning som inleds år 2010 finns på Utbildningsstyrelsens Studieinfo: http://www.studieinfo.fi/

Till exempel Novia, den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland, har utbildning i Mediakultur och fotografi som leder till yrkeshögskole-examen Medianom (YH): http://www.novia.fi/mediakultur/

På universitetsnivå är det möjligt att studera fotografikonst vid Aalto-universitetets konstindustriella högskolan. Exakta uppgifter om studierna finns på universitetens webbsidor: http://www.taik.fi/sv/

Magisterprogammet i visuell journalism (VJM) är ett gemensamt projekt för fem universitet (Tammerfors, Jyväskylä, Helsingfors och Lapplands universitet samt Konstindustriella högskolan). Exakt information om studier i visuell journalism finns på webbsidorna för Tammerfors universitet: http://www.uta.fi/laitokset/tiedotus/opiskelu/visu.html

5 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.