alkoholism

2 träffar. Visar 1–2 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Jag är intresserad av det efterkrigstida alkoholmissbruket bland regeringsmedlemmar samt riksdagmän i Finland? Finns det några undersökningar eller någon… 2407 Hej,och tack för din fråga. Tyvärr har det i Finland inte gjorts någon undersökning om regeringsmedlemmars och riksdagsledamöters alkoholmissbruk. Detta vore en väldigt krävande och svår forskningsuppgift. Redan begreppet ”alkoholmissbruk” är svårt att definiera. Det har visserligen förekommit medieskandaler i vårt land som anknyter till missbruk av alkohol. Alkoholism som sjukdom är något som läkare måste diagnostisera och en sådan diagnos hör privatlivets skydd. I den finska politiska historien har politikers alkoholanvändning dock tangerats i olika sammanhang: I Finlands politiska historia har riksdagsledamöter förhållit sig till alkoholpolitik antingen liberalt eller konservativt. Före krigen framgick detta t.ex. i förhållandet till...
Jag skulle behöva 4 exemplar av en engelskspråkig roman som handlar om något inom sociala området, ex. barnskydd, handikappade, äldre, invandrare, missbrukare… 1510 Vi har hittat till exempel dessa romaner på engelska som behandlar olika sociala områden: alkoholism, diskriminering, handikapp, hemlöshet, familjevåld, fattigdom, narkotikaberoende och rasism. Vi hoppas att ni hittar fyra exemplar av dessa. Alkoholism: O´Brian John: Leaving Las Vegas, Jackson Charles: The lost weekend, Lowry Malcolm: Under the volcano. Ensamhet/Diskriminering:Diaz Junot: Drown (noveller). Familjevåld: Doyle Roddy:The Woman who walked into doors, Quindlen Anna: Black and Blue. Handikapp: Connaughton Shane: My left foot. Hemlöslighet/Fattigdom: Masters Alexander: Stuart A life backwords. Narkotika:...