arbetsmarknad

2 träffar. Visar 1–2 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Vad är uppsägningsskydd? 1887 22.2.2006 Frågan om uppsägningsskydd behandlas i Arbetsavtalslagen 26.1.2001/55. I Åbo stadsbiblioteks samlingar http://borzoi.kirja.turku.fi/Intro?formid=find2&sesid=1139833112&ulang=… finns bl.a. verket "Arbetslagstiftning 2005". Här upptas i kapitel 6 (s 12-14) frågan om upphävandet av arbetsavtal och grunderna för uppsägning. Arbetsgivaren måste ha vägande skäl att säga upp ett arbetsavtal. De kan ha samband med arbetstagarens person eller grunda sig på ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker. Efter en redogörelse för förfarandet vid upphävandet av ett arbetsavtal upptas frågorna om skadeståndsskyldighet. En arbetsgivare som ogrundat upphävt ett arbetsavtal kan föreläggas att betala ersättning. Skadeståndsskyldigheten behandlas i...
Söker material till ett mindre seminariearbete om äldre människor i arbetslivet, om möjligt inom hotell- och restaurangbranschen 1656 20.2.2001 I vår PLUSSA databas http://www.libplussa.fi hittar man nog böcker om äldre och åldrande i arbetslivet, men tyvärr bara på finska (och någon bok på engelska). En positiv synvinkel på äldre i arbetslivet bjuder säkert t. ex. boken Senioriteetti voimavarana, red. Jarmo Heinonen, Gaudeamus 1998 boken finns alltså att få genom huvudstadsregionens stadsbibliotek. Det finns många specialbibliotek i Helsingfors som är orienterade på samhällsfrågor. T.ex. Riksdagens bibliotek (sök i bibliotekets databas via internet:http:// www.eduskunta.fi/kirjasto/index.html ) eller Arbetarrörelsens bibliotek på Paasivuorigatan (öppet ti-fre 11-17, tel. 766 429) kunde kanske ha någonting i ämnet. På svenska hittar du säkert material i Svenska social- och...