Söker material till ett mindre seminariearbete om äldre människor i arbetslivet, om möjligt inom hotell- och restaurangbranschen

Frågan ställd
15.2.2001

Söker material till ett mindre seminariearbete om äldre människor i arbetslivet, om möjligt inom hotell- och restaurangbranschen

Svar

Besvarad
20.2.2001
Sist uppdaterat
22.8.2005

I vår PLUSSA databas http://www.libplussa.fi hittar man nog böcker om äldre och åldrande i arbetslivet, men tyvärr bara på finska (och någon bok på engelska). En positiv synvinkel på äldre i arbetslivet bjuder säkert t. ex. boken Senioriteetti voimavarana, red. Jarmo Heinonen, Gaudeamus 1998 boken finns alltså att få genom huvudstadsregionens stadsbibliotek.

Det finns många specialbibliotek i Helsingfors som är orienterade på samhällsfrågor. T.ex. Riksdagens bibliotek (sök i bibliotekets databas via internet:http:// www.eduskunta.fi/kirjasto/index.html ) eller Arbetarrörelsens bibliotek på Paasivuorigatan (öppet ti-fre 11-17, tel. 766 429) kunde kanske ha någonting i ämnet.

På svenska hittar du säkert material i Svenska social- och kommunalhögskolans bibliotek (Sos & kom, Topeliusgatan 16, öppet må-fre 9-17, ti 9-19, tel. 191 28407). I Svenska handelshögskolans (http://libwww.shh.fi/wwls/swe/frame.html) Hanna-web databas hittade jag Rosita Gustafsson-Nymans, "Att vara äldre i arbetslivet - en fallstudie på Oy Stockman" (lånas ej ut!) samt Ingrid Palm: "Medelålders i arbetslivet - problemlösningar i 10 europeiska industriländer (1975). Hankens address är Arkadiagatan 22.

Det lönar sig också att söka tidningsartiklar (jag hittade bara artiklar på finska i artikeldatabasen Aleksi som är tillgänglig i Helsingforsregionenens bibliotek).

Bra sökord i olika biblioteksdatabaser kunde vara äldre, åldersdiskriminering, åldersgrupp; arbete, arbetsmarknad, arbetslivet; ikääntyminen, ikäryhmät; työelämä, työ, työmarkkinat. Mera om ämnesord hittar du på web-adressen http://vesa.lib.helsinki.fi/. I adressen http://www.amnesord.kb.se/
hittar du riksvenska sökord. Det lönar sig också att bekanta sig med de allmänna bibliotekens hemsida http://www.folkbiblioteken.fi, där finns goda tips och instruktioner om informationssökning i internet och i bibliotek.

0 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.