Vad är uppsägningsskydd?

Frågan ställd
21.2.2006

Vad är uppsägningsskydd?

Svar

Besvarad
22.2.2006
Sist uppdaterat
3.3.2006

Frågan om uppsägningsskydd behandlas i Arbetsavtalslagen 26.1.2001/55.
I Åbo stadsbiblioteks samlingar http://borzoi.kirja.turku.fi/Intro?formid=find2&sesid=1139833112&ulang=… finns bl.a. verket "Arbetslagstiftning 2005". Här upptas i kapitel 6 (s 12-14) frågan om upphävandet av arbetsavtal och grunderna för uppsägning. Arbetsgivaren måste ha vägande skäl att säga upp ett arbetsavtal. De kan ha samband med arbetstagarens person eller grunda sig på ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker.
Efter en redogörelse för förfarandet vid upphävandet av ett arbetsavtal upptas frågorna om skadeståndsskyldighet.
En arbetsgivare som ogrundat upphävt ett arbetsavtal kan
föreläggas att betala ersättning. Skadeståndsskyldigheten behandlas i kap. 12 (s.17).

I boken "Allmän arbetsrätt" av Niklas Bruun och Anders von Koskull (2003) presenteras arbetsrätten som rättsområde. Här genomgås också bl.a. reglerna om uppsägningsskydd för anställda. I texten finns insprängda rättsfall som belyser lagtolkningarna.

9 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.