arkitekter

2 träffar. Visar 1–2 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Jag skriver i egenskap av företrädare Urals arkitekturs akademi (Ryssland) som bor i Göteborg (Sverige). Vi söker information om arkitekt Antonov Ivan… 1133 Tyvärr har vi inte funnit någon information av arkitekt Ivan Pavlovich Antonov. Vi frågade också forskaren Riitta Niskanen. Hon är forskare i Lahtis stadsmuseum och är specialiserad i arkitektur. Hon visste ingenting om Antonov men sade att ni kan kontakta henne för mera information. Hennes e-mail adressen är riitta.niskanen@lahti.fi. Nu är hon på semester och kommer tillbaka den 24 april. Ni kan också kontakta Finlands arkitekturmuseum http://www.mfa.fi/frontpage som kan kanske också hjälpa er.
Information om arkitekten Ola Hansson som var med och renoverade Ekenäs kyrka 2204 Olof (Ola) Birger Hansson föddes 9.4.1919 i Helsingfors och dog för några år sedan i Helsingfors. Hans föräldrar var sjökaptenen Birger Hansson och sjusköterskan Eva Fritsch. Han var gift tre gånger. De två första makor var arkitekter och den sista makan var sekretären Seija Lahtinen. Han blev arkitekt år 1946 i Helsingfors. Han studerade ochså utomlands, t.ex. i Skandinavien, Frankrike, Italien, Västtyskland och USA. Han var som "visiting professor" vid University of New Mexico 1987. Han var anställd i några arkitekturbyråer utomlands, t.ex. i Stockholm och i Basel år 1946-49. Sin egen arkitekturbyrå etablerade han år 1954 i Helsingfors. Han verkade som assistent i arkitektur vid Tekniska Högskolan år 1949-52, i stadsplanering år 1954-55...