biblioteksarbete

6 träffar. Visar 1–6 träffar.
Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Jag är ute efter termen "hyllyttää" på svenska (beträffande biblioteksarbete). Går det att säga det med ett ord? 223 Kirjastosanasto: hyllyttää: sätta upp på hyllan (sätta, satte, satt), hyllyttäminen: bokuppsättning, -en.    (Kirjastosanasto : suomi-ruotsi-suomi / Liisa Junno.  - Kirjastosanasto, 2 Data, information, kunskap  - [2. uud. laitos]  - Avain, Helsinki : 2010 ) I talspråk brukar vi säga Att hylla (t.ex. jag går och hyllar) men det kanske inte är gångbart i mera officiella sammanhang. 
Jag undrar vad de olika titlarna "bibliotekarie", "biblioteksfunktionär" m.m. innebär. Vilka olika yrkestitlar kan man egentligen ha när man arbetar på ett… 2326 I biblioteken kan man ha många olika yrkestitlar. Utom bibliotekarier och biblioteksfunktionärer, finns det t.ex. informatiker, barnbibliotekarier, specialbiblioteksfunktionär, servicechefer, bibliotekschefer och bibliotekssekreterare. Olika bibliotek använder olika titlar. t.ex. i de allmänna biblioteken i Esbo har man inte längre bibliotekarier och biblioteksfunktionärer, utan istället bl.a. bibliotekspedagoger,  biblioteksrådgivare och kundhandledare Den nuvarande bibliotekslagen (Lagen om allmänna bibliotek) som trädde i kraft 29.12.2016 säger inget om vilka yrkestitlar som ska användas på biblioteken, men i  §17, anges hurudan kompetens personalen på de allmänna biblioteken ska ha: ”Allmänna bibliotek ska ha tillräckligt många...
Varför använder ni er av så invecklade ord när ni beskriver era böcker? 1181 Orden vi beskriver böcker eller annat biblioteksmaterial med kommer från den riksomfattande tesaurusen YSA (Yleinen suomalainen asiasanasto) eller Allärs (Allmän tesaurus på svenska). Ämnesorden och klassifikationssytemen utgör tillsammans ett grundläggande system för adekvata sökformuleringar i t.ex. biblioteksdatabaser. Du kan läsa mera om ämnesord och tesaurer här: http://www.biblioteken.fi/sv-FI/amnesord/ http://www.nationalbiblioteket.fi/bibliotek/tesaurer/ http://vesa.lib.helsinki.fi/ Den här tesaurerna utvecklas fortfarande, hoppeligen i mindre invecklad riktning.
Jag går just nu en kurs som heter "Litteratur och samtid" inom ämnesområdet litteratursociologi och pga av saker vi diskuterat i kursen har jag blivit nyfiken… 1327 De frågor som du ställer angående principer för urval och inköp av böcker är någonting som varierar från bibliotek från bibliotek. Det svar jag kan ge dig gäller bara Helsingfors stadsbibliotek (och i viss mån Esbo, Vanda och Grankulla bibliotek som använder samma biblioteksystem, de s.k. Helmetbiblioteken). I stort sett går urvalsprosessen till så att det på biblioteket finns en inköps- och katalogiseringsavdelningen som sköter sköter kontakterna till förlagen, både stora och små samt till privata utgivare. Personalen följer också aktivt med vad som publicerats via Internet, tidningar och annan media På grund av den information som fås om böckerna görs urvalslistor som biblioteken sedan får ta del av i elektronisk form. Varje...
Jag pluggar informationsvetenskap och har klurat lite på hur Kinesiska bibliotek är organiserade? Är det efter kategorier? Eller har de en form för hirarkiskt… 1999 På kinesiska bibliotek används ett klassifikationssystem kallat Classification for Chinese Libraries (CCL) eller Chinese Library Classification. Det avänds på såväl folkbibliotek, skolbibliotek som universitet. Det kinesiska nationalbiblioteket upprätthåller klassifikationssystemet. Chinese Library Classification http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Library_Classification National Library of China http://www.nlc.gov.cn/en/indexen.htm Chinese Library Classification Editorial Board http://www.nlc.gov.cn/old/old/newpages/english/org/clce.htm Se även en svensk magisteruppsats i ämnet: Jerrewing, Linda: Kinesisk klassifikation Daoistiska, konfucianska och maoistiska influenser i fem kinesiska klassifikationssystem. Magisteruppsats i biblioteks...
Jag studerar informationsförvaltning och vi har i uppgift att intervjua ngn bibliotekarie. Snälla rara, svara gärna på ngn av frågorna Frågor att fundera på… 2234 Bibliotekarien skall i våra dagar behärska hela mediefältet. I det kaotiska flödet av information skall hon/han göra de rätta valen, köpa in just det material som motsvarar kundkretsens behov. I ett biblioteks beståndsutveckling skall hon verka som länk mellan all världens informationskällor och låntagaren. I Åbo stadsbibliotek är vi just nu inne i ett spännande utvecklingsskede.Vi planerar vårt nya huvudbibliotek och skall samtidigt genomföra en ny organisationsmodell .Hela vårt material delas in i nya ämnesområden och ansvaret för varje enhet tillfaller det arbetslag, som representerar det området. Gruppen svarar för vilket material som skaffas in till biblioteket inom sitt eget ansvarsområde. I det framtida nya huvudbiblioteket kommer...