Nyaste svar

Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Biblioteksvar.no har fått spørsmål fra et lite norsk folkebibliotek. De ønsker informasjon om finsk-kinesiske språkkurs på kassett eller CD. Kan dere hjelpe… 314 24.10.2005 Kursen Ni hao i mandarin är en nybörjarkurs och den har bl-a gått som radiokurs. Den kan lånas på Helsingfors stadsbibliotek t.ex och den omfattar en bok och 10 c-kassetter. Kursen är producerad av Statens AV-central.
Jag har letat länge efter en gammal CD av Toni Holgersson som heter också "Toni Holgersson" (1989). Finns den i Finland över huvudtaget? Om den finns, var… 955 13.10.2005 Tyvärr, Toni Holgerssons CD-skiva finns inte i Finland.
Jag har hört följande dikt av Elmer Diktonius och skulle gärna vilja veta dels i vilken av hans utgivna dikter som den finns att läsa, dels om den är rätt… 2725 26.9.2005 Dikten ni söker heter Jag famnar dig - och den utgavs år 1934 i Diktonius diktsamling "Mull och moln". Dikten hittas också i Diktonius "Samlade dikter"(1987). Den bit av dikten som ni minns är från slutet av dikten, och låter så här: Jag famnar dig, du röda höst, jag älskar dig, du bistra tid, ei skapt för smek, men nappatag: en käresta för mogna män.
Önskar information om estniska författarinnors verk översatta till svenska. 1868 23.9.2005 Borgå stadsbibliotek har böcker på svenska av två kvinnliga estniska prosaister och en poet. De är Viivi Luik och Maimu Berg samt Doris Kareva. Helsingfors universitetsbibliotek har en bibliografi över svensk litteratur på estniska och estnisk litteratur på svenska: Liivamets, Maire. Rootsi kirjandus eesti keeles ja eesti kirjandus rootsi keeles = Svensk litteratur på estniska och estnisk litteratur på svenska. 1993 Estonian Literature Information Centre uppger förutom de ovan nämnda poeten Kristiina Ehin. (se adressen http://www.estlit.ee/?id=1470)
Sinikka Nopola 2718 22.9.2005 Svenskspråkig information om Sinikka Nopola kan hittas t.ex. på Bonnier Carlsens sidor: http://www.bonniercarlsen.se/v2/writer.asp?id=18517 Av Sinikka (och Tiina) Nopola böcker har följande blivit översatta till svenska: - Halmhatten Och Filttofflan (Heinähattu ja Vilttitossu) - Halmhatten Och Filttofflan Får En Bebi (Heinähattu, Vilttitossu ja vauva) - Lugna Uno (Rauhallinen Erkki) - Nu Gäller Det, Risto Rappare (Hetki lyö, Risto Räppääjä) - Risto Rappare Och Den Hemska Korven (Risto Räppääjä ja kauhea makkara)
Jag söker litteratur och forskning runt temat genusforskning. Jag håller på att söka material till min gradu och jag vill undersöka skillnader i flickor och… 1520 14.9.2005 Genusforskning har länge varit populärt och litteraturen i området är enorm. Jag rekommenderar att du bläddrar igenom litteraturlistor på databaser och väljer några nya böcker, som du skaffar. I dessa böcker hittar du vidare litteraturlistor. Om böckerna, som låter bra, inte finns på ditt universitets bibliotek, kan du beställa dem per fjärrlån. På alla universitetsbibliotek och på stora stadsbibliotek kan man använda databasen Linda, som är universitetsbibliotekens samkatalog. Det kan löna sig också att titta i databaserna för enskilda universitet, eftersom Linda inte uppdateras i realtid. De här separata databaserna kan man använda fritt via Internet. Adresserna hittar du på sidan http://www.lib.helsinki.fi/tilke Speciellt kan...
Litteratur till biblioteksnätverk i allmänhet och Fredrika i synnerhet. 872 14.9.2005 BTJ kirjastopalvelu har givit ut en bok "Verkostuvat kirjastot" (red. Ari Haasio och Juha Piukkula, 2000), som handlar om biblioteksnätverk i allmänhet. Det finns också tidskriftsartiklar om ämnet. Artiklar hittar man med hjälp av databaserna "Aleksi" och "Arto", som man kan använda på Jakobstads bibliotek. Information om Fredrika finns på adressen http://www.biblioteken.fi/sv-fi/biblioteksbranschen/bibban/2000_3/fredr… och också på Fredrikas egen sida http://www.fredrika.net/ (klick länken Fredrika) Jag har hittat också ett par artiklar om Fredrika, men de är ganska gamla: Flemming, Christian: Fredrika förenar bibliotek Finlands kommuntidning 1995 : 10 Lund, Solveig: Fredrika, vår nya hjälpreda Svenskbygden 1993 : 3
Söker information om Shih Huang Ti grav. Historia, fakta osv. 1925 14.9.2005 Nästa boken kan du ha med fjärrlån: Wirgin, Jan: Kejsarens armé : soldater och häster från Qin Shihuangs grav. 1984.(The Museum of Far Eastern Antiquities exhibition catalogue ; nr 41). På finska kan du ha information av tidskriften Tieteen kuvalehti 2001, nr 12, s. 34-37: Damm: Nekropoli pullollaan patsaita. Också i Otavan maailmanhistoria 5, s. 69-75 kan du ha information om terrakotta-armé. På engelska har vi Blunden, Caroline: Cultural atlas of China och där på sidor 84-87 "The Underground Army". Om du vill veta mera, kan du fjärrlåna Guisso, Richard W.L.: Förste kejsaren av Kina (1996) eller Leppäkari-Lundström, Marith: Qin Shi Huangdi : kejsaren av Kina (Pro gradu vid Åbo akademi, 1999) eller Kern, Martin: The stele inscriptions of...
Jag undrar om ni kan hjälpa mej? jag söker min för fader som ska va född i korsnäs 1841 jag skulle vilja veta vad hans mor och far hette, och om han hadde… 214 6.9.2005 Kontakta Genealogiska Samfundet i Finland för att få hjälp med släktforskningen. Se under http://www.genealogia.fi/indexr.htm. Det är också ganska lätt att på egen hand söka i Genealogiska Samfundets databas HisKi. Uppgifter från Närpes församling har nyligen införts i den.
Jeg lurer på om dere kan hjelpe meg med følgende opplysninger: Hvor mye bruker man på bøker og evt. andre medier pr. innbygger pr. år i finske folkebibliotek?… 1302 29.8.2005 Här har du uppgifter, som har tagits ur den nyaste statistiken för allmänna bibliotek i Finland: Kostnader för medieanskaffningar / Invånare 6,85 e Totalutlåning / Invånare 21,13 Utlåning: böcker och noter / Invånare 15,58 Antalet bokbussar: 187 Här är adresserna till a) första sidan av statistiken b) till sidan med nyckeltalen. http://tilastot.kirjastot.fi/Default.aspx?langId=sv http://tilastot.kirjastot.fi/Default.aspx?pageId=Statistics/Default&Sta…
Jeg søker en oversikt over finske forlag, på engelsk eller svensk. Vi vil gjerne vite noe om forlagets profil. 1188 25.8.2005 Bifogar en förteckning över medlemmarna i Finlands förlagsförening. Förlagen är presenterade i alfabetisk ordning med adressuppgifter och kort utgivningsprofil http://www.skyry.net/sky/jasenet_k.htm I fråga om barnlitteratur och speciellt bilderböcker kan nämnas Lasten Keskus. De största finlandssvenska förlagen är Schildts och Söderströms förlag. Jalava förlag har bl.a. specialiserat sig på seriemagasin. Bland de religiösa kan nämnas Kirjapaja.
Jag ar en student från Norje, som har en fråga om jaktstatistikk för jarv (Gulo gulo,Ahma) i Finland, som er før 1985 i Finland, och till så långt som möjligt… 940 12.8.2005 Järven (Gulo gulo) har varit fullständigt frilyst i Finland sedan 1979. Jaktstatistik före detta år hittade jag inte på Internet, men du kan fråga efter statistik från Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. Institutets kontaktuppgifter hittas på www-sidan http://www.rktl.fi/svenska/kontaktuppgifter/ .
Jag undrar vilka svenska böcker och tidskrifter man kan rekommendera åt finskspråkiga som vill läsa svenska för att förbättra sina kunskaper i just svenska… 1560 13.7.2005 Det är svårt att ge dig ett entydigt svar, för man borde veta mera om vilket slags litteratur hon eller han hälst läser. För att författarna klassificeras som "klassiker" innehåller också, att deras språk är bra. Svenska klassiker är bland annat August Strindberg, Selma Lagerlöf, Vilhelm Moberg, Arstrid Lindgren. Marianne Fredriksson är inte ännu en klassiker, men hennes språk är mycket bra. Jag rekommederar, att hon/han går till web-sidan, http://www.biblioteken.fi/ . Där hittas under rubriken "Litteraturen" tipsar både på böcker och tidningar, också rikssvenska.
Jag ska ha ett sjökort från internet och jag tänkte ifall ni ville hjälpa mej om ni vet något. 1272 27.6.2005 Man kan köpa sjökort på nätet på följande adresser: http://www.karttakeskus.fi/ http://www.troilmarin.com/page1214.phtml Också den här sidan kan vara till hjälp: http://www.veneily.fi/se/karttamyynti.php
Har Ni bibliotekarier något bra litteraturtips som redogör för områdena "Biblioteksteknik" och "Biblioteksverksamhet"? Strävan är att materialet skulle ge mig… 1518 22.6.2005 Jag rekommenderar, att Ni bekantar Er med web-sidor av Institutionen för informationsförvaltning vid Åbo Akademi: http://www.abo.fi/fak/esf/bii/studier_frames.htm I delen kursfordringar http://www.abo.fi/fak/esf/bii/kursfordringar.htm hittar Ni litteraturlistor. Om Ni är speciellt intresserad av klassifikation och organisering av material, rekommenderas följande böcker: 1. Benito Miguel. Kunskapsorganisation. Borås: Taranco, 2001. 2. Marcella Rita & Newton Robert. A new manual of classification. Gower, 1994. 3. Aitchison Jean, Gilrichrist Alan & Bawden David. Thesaurus contstruction and use: a practical manual. 3. ed. London: Aslib, 1997. 4. Foskett Anthony C. The subject approach to information. 5. ed. London: Library...
Vad händer om jag har lånat en cd-skiva och jag har tappat det där sångblaet som finns längs fram på skivan och på det pappret fanns bibliotekets kod till… 250 20.6.2005 Det händer egentligen ingenting. Du hämtar cd:n och fodralet, koden hittar vi nog.
Var hittar jag uppgifter om Åbo och Björneborgs kavalleriregemente? Såvitt jag förstår existerade det under Sveriges stormaktstid på 1600-talet och slogs på… 1928 13.6.2005 Det lönar sig att börja söka med ämnesorden sotahistoria: Ruotsi :1600-luku i Åbo stadsbiblioteks materialdatabas Aino http://borzoi.kirja.turku.fi/Intro?formid=form1&sesid=1118652922&ulang=… På så sätt hittar man till ex. Rainer Fagerlund: Bönder, krigsfolk och borgläger, Mikko Huhtamies’ Knektar och bönder, Olli Korkiakangas’ Sotilasrasitus Varsinais-Suomessa 1617-1809 Jussi T. Lappa-lainens Sadan vuoden sotatie och med klassen 39.4 (Maanpuolustus, maavoimat, ratsuväki) Tauno Sutelas Kunnia, velvollisuus, tahto. Flere tips för vidare information får du med de här böckernas litteraturförteckningar. Där finns böcker och annat material, som finns till ex. i Turun yliopistos eller i Åbo Akademis bibliotek.
Jag vill veta om det stämmer att människor som är albino kan ha röda ögon? jag trodde nämligen att de hade blekblå/lila ögon, men nu har jag hört annat. 14999 9.6.2005 I fallet av okulär albinism döljs blodkärlens röda färg inte på normalt sätt av mörkt pigment (melanin). Därför förefaller iris rosa och pupillen röd pga ljusets reflektion i ögonbotten. (Se till exempel följande länkar, http://www.neuro.ki.se/neuro/KK2/hud23.html http://www.mrcophth.com/iriscases/albinism.html
Ert momsnummer förändras eller Ert momsnummer ändras 557 10.5.2005 Reuters rutor på Forskningscentralen för de inhemska språkens hemsida är en bra källa när man vill veta mer om språkbruket beträffande förändra och ändra. Adressen är http://www.kotus.fi/svenska/spalter/. Slå upp ordet förändras i sökordsregistret.
På den här sidan: http://www.biblioteken.fi/sv-fi/presentation står det: "Uppgifterna om kommunbiblioteken i Finland finns i Biblioteksfaktabasen, där man kan… 155 27.4.2005 Biblioteksfaktabasen finns i portalen Biblioteken.fi i kanalen Bibliotek. Den är öppen för alla. Den direkta adressen är http://www.biblioteken.fi/kirjastot/kunnankirjastot.aspx .