Nyaste svar

Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Har ni uppgifter om Helle Kannilas betydelse för det finska biblioteksväsendets utveckling? 742 21.1.2003 Helle Kannilas mångsidiga verksamhet beskrivs i Hilkka M. Kauppis bok "Helle Kannilan elämänpuut". Någon egentlig analys om Helle Kannilas betydelse för biblioteksverksamheten finns där tyvärr inte. År 1996 hedrades Kannilas arbete med egna Internetsidor. De verkligt fina sidorna finns under adressen http://www.kaapeli.fi/~fla/kannila/kannila.html På Internetsidorna finns det inte heller någon sammanfattning om Kannilas betydelse för de allmänna biblioteken, och orsaken är den, att det inte har gjorts någon undersökning om Helle Kannila. Detta bekräftade Eeva Peltonen, en av de personer som står bakom produktionen av Internetsidorna. Eeva Peltonen kan kontaktas via e-mail(epeltone@valt.helsinki.fi) Helle Kannilas egen produktion var...
Var hittar jag en bild av en bil märket El Camino? 1542 21.1.2003 Du hittar bilder av bilen märket "El Camino" (olika modeller mellan år 1959-1987)på webbsidan: http://www.hotrodder.com/ElCamino/ eller: http://ecparts.net
Jeg er student ved høgskolen i Oslo. I forbindelse med utredningen av ny biblioteklov i Norge, lurte jeg på om du kunne hjelpe meg å finne den tilsvarende… 1086 21.11.2002 Den finska bibliotekslagen finns på undervisningsministeriet hemsida, http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/lait_ja_ohjeet/?lang=sv och den svenska bibliotekslagen hittar du i Rättsnätet, http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19961596.HTM
Jag letar efter prosa med Helsingforsmiljö för 9-åringar. Vi ska ha ett stort H:fors-projekt i januari i min klass. Kan någon av er ge mej lästips? 1034 15.11.2002 Här är några tips. WAHLSTRÖM, Eric: Gottfrid och Teodora CARPELAN, Bo: Anders i stan Anders på ön Paradiset Julius Blom, ett huvud för sig NORDSTRÖM, Gunnar: Slutspel i helsingfors (kanske mera om sport) SANDMAN-LILIUS: Främlingsgatan LINDQUIST: Marita: Marielle och Madame Marille och Vera-Teresa KIHLMAN, Karin: Karin i tsarens Helsingfors (om gamla Helsingfors) Och en faktabok: BJÖRNBERG, Bettina: Inte så illa, herr Engel
Jag funderar över om det finns möjlighet för kunder att göra sökningar på CD-ROM i Åbo stadsbibliotek? Om det finns, kan ni ange någon skrift som finns på CD… 892 8.11.2002 På Åbo stadsbibliotek kan kunden använda olika artikeldatabaser på CD-ROM. Mest används den inhemska allmänna databasen Aleksi, men också Artikelsök står till förfogande på referensavdelningen i huvudbiblioteket, Slottsgatan 2, och kan användas där under bibliotekets öppettider. Artikelsök är en rikssvensk databas, som också upptar finländskt material. Personalen vägleder gärna i användandet av databaserna, som också innehåller en kort introduktion i olika söksätt. Något skriftligt material till utdelning finns tyvärr inte, men personalen har en mapp med korta sökanvisningar på respektive databas.
Var ansöker man om ett ISBN nummer om man vill ge ut en bok? Måste alla böcker ha ett nummer? 1192 7.11.2002 ISBN nummer kan ansökas från Finlands ISBN-centralen i Helsingfors universitetsbibliotek: Finlands ISBN-central Helsingfors universitetsbibliotek PB 26 (Industrigatan 23) 00014 Helsingfors universitet Tel. (09) 191 44327 Fax (09) 191 44341 E-post: HYK_ISBN@helsinki.fi ISBN tilldelas alla publikationer som till sitt innehåll fyller kriterierna för en bok. Mer information från ISBN-centralens web-sida: http://www.lib.helsinki.fi/svenska/utgtjanster/isbn/
Jag söker artiklar skrivna av Gessen I.V. i svensk översättning av Törngren Adolf, som publicerades i svenska litterära tidskrifter i Helsingfors på 1920-1930… 648 4.11.2002 Till en början kan det löna sig att ta kontakt med Sällskapet för forskning om familjen Törngren (http://www.narva.sci.fi/torngren). Johan Adolf Törngren och hans far Adolf Törngren var båda väldigt produktiva, och antagligen känner man bäst till deras produktion på forskningssällskapet. Det kan också vara värt att göra ett besök till Brages pressarkiv. Adress och öppettider hittas på hemsidan http://www.bragehelsingfors.fi Tyvärr måste ni antagligen bläddra igenom tidningarna på Brages, då en snabb datasökning inte gav något resultat. I Päiviö Tommilas bok "Tidningar för alla - den finländska pressens historia" hittas de tidskrifter som utgavs i Helsingfors på 1920- och 1930 -talen uppräknade. (Boken finns bl.a. i Esbo stadsbibliotek.)...
Jag funderar över vad de olika klasserna 0-9 står för? 1304 1.11.2002 På internetadressen https://finto.fi/ykl/sv/ finns Webb-KAB med klassifikationssystemet för de allmänna biiblioteken.
Böcker om inskolning på daghem / förskola ? 1330 30.10.2002 Begreppet "inskolning" tycks mest förekomma i rikssvenska sammanhang i samband med daghem och förskola. På Åbo stadsbibliotek finns inte litteratur på svenska om ämnet. Däremot i artikeldatabasen Artikelsök, som är tillgänglig på referensavdelningen på Åbo stadsbibliotek, får du många träffar på tidskriftsartiklar då du använder ämnesordet "inskolning". Ett exempel på en färsk artikel är Mia Coulls artikel "Börja dagis" i Vi föräldrar 2002:4.I fjol ingick t.ex. artikeln "Välkommen till dagis, Tilde" i Vi föräldrar 2001:9, s.19-22 av Cajsa Högberg. Tidskriften "Vi föräldrar" återkommer ofta och finns uppbevarad i Julins tidningsrum på Åbo stadsbibliotek. Du kan också söka med fritext i Artikelsök och får då ännu flere artiklar på sökordet "...
Bra tips på klassiker? 1367 23.10.2002 Det finns flere böcker där skönlitteraturens klassiker behandlas. I Åbo stadsbiblioteks samlingar har vi serien "Litteraturens klassiker i urval och översättning" (huvudred. Lennart Breitholtz), som behandlar skönlitterära klassiker under olika tidsperioder. Den är placerad enligt titel bland övrig skönlitteratur och har textutdrag ur nämnda perioder. Dessutom finns det flere litteraturhistoriska verk med samma motiv, där man får bra tips om lämplig läsning. Här kan nämnas "Berömda böcker" (86.03 Ber), "Världens klassiker" (86.03 Vär), Hägg, Göran: "Tjugoen moderna klassiker" (86.31 Häg) eller "Moderna klassiker" (86.1934 Mod). I boken "Klassiker i livet .." (86 Kla) finns korta essäer om författare, musiker och konstnärer, som påverkat...
Vet inte riktigt vart jag skall vända mig med denna fråga, så jag testar här inledningsvis. Jag undrar över de finska bibliotekens inköp av nya böcker. Hur går… 1746 15.10.2002 Angående din fråga om finska bibliotekens inköp av nya böcker så kan man genast konstatera att det i Finland inte finns någon organisation i stil med Svensk Biblioteksstjänst. Biblioteken köper själva in sina böcker och har då vanligtvis ett avtal med en eller flera bokhandlar (som ger varierande rabatt procent på inköpen). Biblioteken köper också böcker direkt via mindre förlag t.ex i fråga om speciallitteratur. Anskaffningsförslagen gör biblioteken främst på basen av uppgifter ur förlagskataloger, förlagens nätsidor och tidningsrecensioner . Vi urval av svenska böcker används tidningen Svensk Bokhandel, som utkommer ett par gånger om året och innehåller de flesta större svenska förlagens bokuppgifter (plus ett extra barnboksnummer...
Vi har en låntagare här på Stadsbiblioteket som undrar om författarinnan Elsa Marttila(f.1921)lever och i så fall gärna vill ha hennes adress. 1369 2.10.2002 Elsa Marttila-Strandén torde vara vid liv (se http://lib.kokkola.fi/chydenica/marttila.htm ). Enligt Fråga bibliotekarien -tjänstens principer kan vi tyvärr inte förmedla uppgifter om privatpersoner (t. ex. adresser), men Ni kan fråga ytterligare Belfolkningsregistercentralens adresstjänst, se http://www.vaestorekisterikeskus.fi/osoitepalvelu/sve/
Jag söker det svenska namnet på två växter; kärsälilja och apostolinmiekka. 1059 23.8.2002 Boken "Blomma kruka!", som ingår i Åbo stadsbiblioteks samlingar, är skriven av Leena Arkio-Laine och den behandlar krukväxternas kulturhistoria i Finland. Här framgår att kärsälilja (Curculigo) heter Snabellilja på svenska. Apostolinmiekka igen heter Apostlalilja (Neomarica northiana). Boken ingår i serien Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr. 573.
Finns det någon litteratur om Rankbåge, del av seldon för häst? Vanligare i Finland än i Sverige. 2315 19.8.2002 Enligt Ilmar Talves bok "Suomen kansankulttuuri", som endast finns på engelska "Finnish folkculture" (1997), utrustades hästarnas seldon främst sommartid med sk. "länget" dvs. rankor på svenska. I östra och norra Finland användes rankbågar året om. De har antagligen ursprungligen utvecklats ur oxarnas liknande ok. De har förekommit allt sedan 900-talet och haft vid utbredning i Balticum och Ryssland. I Finland finns bevis på att de förekommit åtminstone på 1400-talet och de har via norra Finland också spritt sig till svenska Västerbotten. I boken "Isien työ", (ungef. Våra fäders arbete), som varken finns på svenska eller engelska, berättar författaren utförligt om rankbågar. Artikeln är också utrustad med bilder om hur de tillverkas av bl...
Vad betyder sepelvaltimontukkeutuma? Vad innebär det? 948 24.7.2002 Enligt olika ordböcker heter sepelvaltimotukos (som torde vara detsamma som sepelvaltimotukkeutuma, som ordböckerna inte känner till) på svenska koronartrombos. Se t.ex. http://www.vitaviva.com/svensk/index2.asp ->Hälsoproblem ->K som koronartrombos ( en ganska bra länk om saken). (För att få mera pålitlig information, rekommenderar jag ändå att konsultera läkaren!)
På 30- och 40-talet var det vanligt att mer bemedlade nygifta par till sitt hem införskaffade en gipsfigur vid namn Rebecka. Hon höll upp en arm och i handen… 769 18.7.2002 Hej! En bild av Johannes Takanens skulptur Rebecka finns på nätet under adressen http://www.fng.fi/cgibin/art.pl?se_home_artist_empty_empty_jtakanen_A05…
Önskar få bok om festliga och häftiga tårtor för barnkalas, tex. hur man gör en tågtårta och liknande. 1275 18.7.2002 Hej! Här har du några böcker om barnkalas och om maträtter på barnkalas: Wilson, Anne: Barnens kalastårtor; Molund-Höjer, Lotta: Gör roliga saker till barnkalas; Wilson, Anne: Barnens kalasmat; Svenneing, Ingrid: Kalasdags!--lekar, recept & tips för roliga barnkalas; Ekstrand Hemmingsson, Elisabeth: Barnens egen kalasbok--inbjudningskort, kalasmat, tävlingar, lekar; Olsson, Brita: Bjud till fest--menyer, festliga dukningar och läckra recept för 24 bjudningar av alla slag: middagar, mottagningar, barnkalas, cocktailparties, examensfester, knytkalas, bufféer, samt något om fint sätt till bords.
Härmed frågar jag närmare uppgifter om Bengt Pohjanens verk Lugern 1989. Förläggaren/Orten? Den finska versionen Lyykeri (1985) har jag. 808 9.7.2002 Tekijä(t): Pohjanen, Bengt Teoksen nimi: Lugern / Bengt Pohjanen Julkaistu: Stockholm : Norstedt, 1989 Ulkoasu: 137 s. Aineisto: kirja ISBN: 91-1-895202-X (sid.) Luokka: UDK:839.7 -3
Finns Yrjö Kokkos klassiker "Pessi ja Illusia" utgiven på svenska? Var kan jag hitta den? 1021 5.7.2002 Den svenska versionen av "Pessi ja Illusia" heter "Jorden och vingarna" och har översatts av Sven och Solveig von Schoultz. Enligt databasen borde boken vara inne på Palosaari bibliotek och huvudbilioteket i Vasa.
Jag söker böcker/avhandlingar/artiklar som beskriver den historiska framväxten av biblioteksväsendet (allmänna + forskningsbibl.) i Finland samt övgriga… 666 1.6.2002 Frågarens väldigt ambitiösa uppgift kan här bara i all korthet behandlas. Undevisningsministeriets hemsida kunde vara en lämplig startpunkt för uppsökandet av material. Här är adressen: http://www.minedu.fi/uvm/kultur/allmanna_bibliotek/allmanna_bibliotek.h… Det nya bibliotekspolitiska programmet hittas under adressen: http://www.minedu.fi/uvm/kultur/allmanna_bibliotek/kir-pol-ruots.pdf I undervisningsministeriets publikationsserie finns det verk som behandlar biblioteksväsendet. Det lönar sig utan vidare att kontakta undervisningsministeriets press- och kulturavdelning och fråga där. Kontaktuppgifterna hittas under adressen: opm-kirjasto@minedu.fi Mycket, och för frågaren antagligen ytterst relevant material, finns att hitta på...