En gammal, blind dam läste ur minnet: "Bräcklig farkost framåt skrider,/söker fruktlöst stäva fram./Mäktigare stormen skrider,/vågen reser hotfull kam./Finnes…

Frågan ställd

En gammal, blind dam läste ur minnet: "Bräcklig farkost framåt skrider,/söker fruktlöst stäva fram./Mäktigare stormen skrider,/vågen reser hotfull kam./Finnes räddning? Mörk är natten,/stjärnlös himmel välver sig/över stormupprörda vatten,/över dunkel, steglös stig./Lyss, en röst ur stormen talar:/Rädes icke, det är jag!/Välkänd stämma den hugsvalar,/lugnar skrämda hjärtans kval. /Herren uti skeppet stiger,/säger lugnt sitt allmaktsord./Morgon randas, dagen skrider,/fruktan är tillintetgjord." Ursprung? undrar diakonissan.

Svar

Besvarad
Sist uppdaterat

Den ursprungliga texten överensstämmer i hög grad med den här nedan citerade "Tuolla keinuu pieni pursi" av Mikael Nyberg.

"Tuolla keinuu pieni pursi, vasten tuulta ponnistain. Merimiesten mielet mursi, myrsky alloin raivokkain.

Onko heillä pelastusta? Onko lainkaan toivoa? Myrsky-yö on sysimusta, Mielet säikkyy pelosta.

Silloin nähdään vetten päällä, Hahmon kirkkaan liikkuvan. Purressansa miehet tääällä, joutuu kauhun valtahan.

Tuttu ääni lausuu heille: ”Minä oon, siis rauhaa vaan!” Sydämille järkkyneille, Uusi toivo tarjotaan.

Herran purteen astuessa, Myrsky taukoo, tyven saa.

Aamuruskon koittehessa, Venhe rannan saavuttaa."

Hittas i denna form på finska (nr. 293) i verket Hengellinen laulukirja 951-606-286-5

PÅ svenska hittas den i "Sånger för Söndagsskolan", utgiven av Finska
Missionssällskapet i Helsingfors 1902, tryckt vid K Malmströms
boktryckeri i Kuopio 1902. Texten lyder:

1. Bräcklig farkost framåt drifver, Söker fruktlöst sträfva fram.
Mäktigare stormen blifver, Vågen reser hotfull kam.
2. Finnes räddning? Mörk är natten, Stjärnlös himmel hvälfver sig Öfver
stormupprörda vatten, Öfver dunkel - stiglös stig.
3. Plötsligt ses på djupet sväfva Ljudlöst fram en andehamn, Alla uti
skeppet bäfva Och åkalla Jesu namn.
4. Lyss! en röst i stormen talar: "Rädens icke, det är jag". Välkänd
stämma dem hugsvalar, Lugnar skrämda hjärtans slag.
5. Herren uti skeppet stiger, Säger mildt sitt allmakts ord. Morgon
randas, stormen tiger, Fruktan är tillintetgjord.

0 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.