Finns det någon litteratur om Rankbåge, del av seldon för häst? Vanligare i Finland än i Sverige.

Frågan ställd
15.8.2002

Finns det någon litteratur om
Rankbåge, del av seldon för häst?
Vanligare i Finland än i Sverige.

Svar

Besvarad
19.8.2002
Sist uppdaterat
19.8.2002

Enligt Ilmar Talves bok "Suomen kansankulttuuri", som endast finns på engelska "Finnish folkculture" (1997), utrustades hästarnas seldon främst sommartid med sk. "länget" dvs. rankor på svenska. I östra och norra Finland användes rankbågar året om. De har antagligen ursprungligen utvecklats ur oxarnas liknande ok. De har förekommit allt sedan 900-talet och haft vid utbredning i Balticum och Ryssland. I Finland finns bevis på att de förekommit åtminstone på 1400-talet och de har via norra Finland också spritt sig till svenska Västerbotten.
I boken "Isien työ", (ungef. Våra fäders arbete), som varken finns på svenska eller engelska, berättar författaren utförligt om rankbågar. Artikeln är också utrustad med bilder om hur de tillverkas av bl.a. sälgträ, björk, hägg eller rönn. Speciellt rankbågar gjorda av hägg var populära därför att de var så lätta men ändå sega.Också ädlare träslag som alm, lind, ask och lönn har använts, vilka alla är starka men tunga träslag.Bågarna böjdes runt en halvcirkelformad "träform". Sådana fanns förr i tiden fastsatta i stallväggarna runtomt i Finland. Förrän träet bearbetas måste det "baddas" i värme. På endel håll sattes det t.o.m. i en komposterad gödselhög för att få upp värmen eller också kunde träet värmas upp i bakugnen. Det viktiga var att se till att virket inte blev för hett och därmed förlorade en del av sin spänst.
Bågen spändes sedan på formen och hölls på plats med trätappar som stacks in i stallväggen.I artikeln nämns att förutom de nordligaste delarna av landet var bågarna obekanta i Sverige och att Carl von Linné såg sin första ränkbåge i Finland 1732. I artikeln utreds den geografiska utbredningen. I vårt nationalepos Kalevala kör både Väinämöinen och andra hjältar med hästar försedda med rankbågar. Bland östersjöfinnarna har rankbågar bevisligen använts mycket länge. Den är ett tecken på en mycket tidig och avancerad körkultur med häst.
I Toivo Vuorelas Suomalainen kansankulttuuri (tyvärr bara på finska) finns också en informativ artikel om seldon och i Pekkas Kautovaaras "Käden taidot" (1984) fina färgbilder som visar tillverkningssättet.

18 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.