Jag skulle vilja veta hur antalet biblioteksfunktionärer/bibliotekarier ser ut i hela landet. Har antalet funktionärer gentemot högskolueutbildad…

Frågan ställd
7.6.2013

Jag skulle vilja veta hur antalet biblioteksfunktionärer/bibliotekarier ser ut i hela landet. Har antalet funktionärer gentemot högskolueutbildad bibliotekspersonal minsakt de senaste åren?

Svar

Besvarad
11.6.2013
Sist uppdaterat
11.6.2013

Statistik för allmänna biblioteken i Finland kan man undersöka i biblioteken.fi-sidor:

http://tilastot.kirjastot.fi/sv-FI/

På sidan Årliga rapporter (http://tilastot.kirjastot.fi/sv-FI/arligarapporter.aspx) kan man se statistik-datan om till exempel antalet biblioteksfackliga eller biblioteksfackliga med högskoleutbildning och också övriga årsverken i hela landet. Det har gjort upp statistik över högskoleutbildade anställda bara tre år, från 2010.

Därifrån kan man hitta till exempel de här data:

Biblioteksfackliga Biblioteksfackliga Övriga
årsverk med högskoleutbild årsverken

Helsingfors 2012 376 174 45
2011 354 170 40
2010 357 170 52
Kyrkslätt 2012 21,58 10,91 2,81
2011 21,1 12,21 1,65
2010 22,74 10,74 1,83
Hattula 2012 5,08 2 0,25
2011 5,67 2 0,23
2010 5,08 2 0,55

Enligt statistiken kan man inte dra slutsatsen att antalet funktionärer gentemot högskoleutbildad bibliotekspersoner har minskat.

0 röster
Fann du informationen nyttig?
Ämnesord
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.