Under slutet på inbördeskriget 1918 utfärdade Mannerheim en dagorder där han lovade att ej sticka svärdet i skidan innan Östkarelen förenats med Finland. Finns…

Frågan ställd
2.8.2007

Under slutet på inbördeskriget 1918 utfärdade Mannerheim en dagorder där han lovade att ej sticka svärdet i skidan innan Östkarelen förenats med Finland. Finns texten och datum för denna dagorder att tillgå?

Svar

Besvarad
3.8.2007
Sist uppdaterat
23.11.2007

Mannerheims dagorder är egentligen en 'hälsning' och dess datum är redan den 23 februari 1918. En svensk översättning finns åtminstone i boken

Finlands frihetskrig år 1918, 4. bandet, s. 418

"Till alla karelare i Finland och Fjärrkarelen.
Vid min ankomst till karelska fronten hälsar jag de tappra karelarna, som så manligen ha kämpat mot Lenin's anhängare och deras usla hantlangare, mot män, vilka med Kains märke på pannan anfalla sina egna bröder. Lenin's regering, som med den ena handen lovat Finland sjävständighet, har med den andra skickat sina soldater och huliganer för att, som han själv yttrat, återerövra Finland och med tillhjälp av vårt inhemska röda garde dränka Finlands unga frihet i blod. Lika förrädiskt och bakslugt försöker han nu, då han känner att våra krafter växa, köpa vårt folk och underhandlar därför med Finlands upprorsmän om en byteshandel, i det han lovar dem Fjärrkarelen, vilket hans röda armé förhärjar och plundrar. Vi känna hans löftens värde och äro starka nog att hävda vår frihet och försvara våra bröder i Fjärrkarelen. Vi behöva icke som nådegåva mottaga det land, vilket redan genom blodets band tillhör oss, och jag svär i den finska bondearmens namn, vars överbefälhavare jag har äran att vara, att jag icke skall sticka mitt svärd i skidan, innan laglig ordning råder i landet, innan alla fästningar äro i våra händer, innan den siste av Lenin's soldater och huliganer är fördriven såväl från Finland som Fjärrkarelen. I förlitande på vår rättvisa och ädla sak, i förlitande på våra tappra män och uppoffrande kvinnor skola vi skapa ett mäktigt och stort Finland."

Såsom Ni säkerligen vet, hade denna hälsning senare ett pinsamt efterspel. När den finska armén började sin offensiv till Karelen 10.7.1941 gav Mannerheim som överbefälhavare en dagorder, där han konstaterade att tiden att infria det där löftet hade kommit. Landets politiska ledning vågade dåförtiden inte prata offentligt om krigsmål som överskred gränserna 1939.

Litteraturhänvisning:

Ahti, Martti
Aktivisterna och 'Andersson' : konspirationer och krigsplaner 1919... - 1991.

28 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentarer

Tak for svaret.
Var der i den finske militære ledelse 1941 - 44 planer om - i et samarbejde med tyskerne - at overskride Neva og derved indlemme Leningrad i et kommende Storfinland?

Venlige hilsner
www.tapio.dk

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.