Vad är "stilnivåer" ?

Frågan ställd

Vad är "stilnivåer" ?

Svar

Besvarad
Sist uppdaterat

Nationalencyklopedin: "stilart, inom språkvetenskapen ungefär detsamma som genre inom litteraturvetenskapen. Termen har sitt ursprung i den medeltida indelningen av skönlitteraturen ... i hög stil, medelstil och låg stil, där stilarterna betecknar sambandet mellan språket och ämnesinnehållet. Ett arv från denna syn är termerna h ö g respektive l å g s t i l n i v å. Med hög stilnivå betecknas språk och innehåll i texter från t.ex. myndigheter (kanslistil, äldre predikostil etc.), medan låg stilnivå betecknar vardagligt språk (informellt brevspråk, slang etc.). En "neutral" stilnivå, använd i t.ex. tidningar och fackböcker avsedda för större läsargrupper, brukar benämnas sakprosa."

167 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.