Var Eero Erkko 1918 ägare och/eller huvudredaktör till Helsingin Sanomat eller ingick han i redaktionen? Grundades HS av EE?

Frågan ställd

Var Eero Erkko 1918 ägare och/eller huvudredaktör till Helsingin Sanomat eller ingick han i redaktionen? Grundades HS av EE?

Svar

Besvarad
Sist uppdaterat

Eero Erkko (18.5.1860-14.10.1927) var huvudredaktör till Helsingin Sanomat den största delen av året 1918. Under inbördeskriget kunde tidningen inte utkomma, det första numret (egentligen ett flygblad) publicerades 13.4.1918. Dessutom var Erkko arresterad av de röda 3.3.-12.4. När Erkko blev socialminister 27.11. fick han en tjänstledighet. Santeri Ivalo (Ingman) blev hans ställföreträdare i tidningen 1.12.1918. Eero Erkko var den centrala personen när Helsingin Sanomats föregångare Päivälehti grundades år 1889 och tidningens huvudredaktör till året 1903. Päivälehti hade flera tvister med den ryska censuren och Erkko måste tillbringa två år som landsflykting i USA (maj 1903-april 1905). Päivälehti indrogs år 1904, men Helsingin Sanomat kunde börja snart som ersättning. Erkko blev tidningens huvudredaktör 1909. Under sin period som huvudredaktör (1909-1918, 1920-1927) ökade han också sin andel av tidningens ägande: år 1913 hade han bara två aktier av bakgrundbolagets 400 aktier, våren 1919 redan 70.

Zetterberg, Seppo
Eero Erkko. - Helsinki, 2001.

0 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.