Vilka (artikel)databaser, kataloger, uppslagsverk och webbplatser med kvalitetsgranskat innehåll finns fritt tillgängliga på nätet inom humaniora och…

Frågan ställd

Hej! Vilka (artikel)databaser, kataloger, uppslagsverk och webbplatser med kvalitetsgranskat innehåll finns fritt tillgängliga på nätet inom humaniora och samhällsvetenskap? Finns det något intressant förutom det som är listat t.ex. på Åbo Akademis Nelliportal? T.ex. något som tillkommit nyligen eller som fortfarande är lite "dolt" i stil med Svenskt biografiskt lexikon på nätet.

Svar

Besvarad
Sist uppdaterat

Att ge ett uttömmande svar på frågan är svårt eftersom de relevanta webbplatserna inte är samlade på ett och samma ställe. Dessutom är frågeställningen väldigt bred. Att hitta de rätta webbplatserna är av bl.a. dessa orsaker väldigt tidskrävande. Problemet med tillgängligheten av informationskällor behandlas i Undervisnings- och kulturministeriets publikation "Information för användning" (http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Tiekartta_tutkimuksen_sahkoiste…). Tyvärr finns själva rapporten inte på svenska; sammandraget finns på svenska. Nedan följer en kort lista över några exempel på webbplatser som kan vara intressanta för dig:

Suomi.fi är en den offentliga förvaltningens portaltjänst med bl.a. blanketter, e-tjänster, samt information om lagar och förvaltningen. http://www.suomi.fi/suomifi/svenska/index.html

Agricola.fi:s mål är att främja undervisningen i och forskningen av historia, samt allmänhetens intresse för ämnet. Innehållet är sakgranskat. http://agricola.utu.fi/

Findikator.fi innehåller aktuell information om diverse samhällsfenomen i form av statistisk data. Tjänsten är en produkt av Statistikcentralen och statsrådets kansli i samarbete med olika informationsproducenter. http://findikaattori.fi/sv

Portalen filosofia.fi innehåller material om filosofin i Finland, samt webbresurser för studeranden, forskare och allmänheten. http://www.filosofia.fi/se

Eilen.fi är en dokumentarkiv och kronologi för Finlands utrikespolitik. Webbplatsen upprätthålls av Utrikespolitiska institutet. http://www.eilen.fi/se/

Det kan även vara nyttigt att kontrollera olika länklistor som är samlade av bibliotek, universitet, ministerier, myndigheter o.s.v. Se t.ex. följande:

Biblioteken.fi:s länkbibliotek: http://www.biblioteken.fi/sv-FI/lankar/
ÅAs länkbibliotek: http://www.abo.fi/bibliotek/biblankaramne
Tavastehus bibliotek (endast på finska): http://www.makupalat.fi/

22 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.