Vilken dag 1918 utnämndes Svinhufvud till Riksföreståndare (18 maj ?) och av vem?

Frågan ställd

Vilken dag 1918 utnämndes Svinhufvud till Riksföreståndare (18 maj ?) och av vem?

Svar

Besvarad
Sist uppdaterat

Dagen var verkligen den 18 maj.
Senatens ekonomiedepartement beslöt då på senator E.N.Setäläs förslag att sända till riksdagen en skrivelse med följande innehåll (Svinhufvud själv var inte närvarande):

"Enär landets nuvarande allvarsamma läge fordrar en koncentrering av högsta regeringsmakten, ber senaten vördsamt att få föreslå, att lantdagen måtte besluta att åt dess ordförande Pehr Evind Svinhufvud uppdraga utövandet av högsta makten, för så vitt denna icke härförinnan överlämnats åt senatens ekonomiedepartement."

Riksdagen (= den stympade lantdagen) behandlade saken redan på kvällen cirka klockan 21. Riksdagsman Juutilainen (maalaisliitto/agrarförbundet) yrkade på bordläggning men förlorade med 73-11. Efter en kort diskussion antogs ekonomiedepatements skrivelse. Riksdagsmän Juutilainen, Takkula (maalaisliitto/agrarförbundet) och Paasivuori (enda socialdemokrat) lämnade sin avvikande åsikt. Tvivlarna tänkte, att beslutet var första steget emot monarkismen. Titeln 'riksföreståndare' var inte officiell, men brukades allmänt. Någon klar lagsparagraf kunde inte visas som juridisk bakgrund för beslutet.

P. E. Svinhufvud 2 : 1917-1944 / Einar W. Juva. - Porvoo, 1961.

P. E. Svinhufvud 1861-1936 / utg. av festkommittén för P.E. Svinhufvuds 75-årsdag. - Helsingfors, 1936.

0 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.