Rubrik
Hur många svenskspråkiga tidningar finns det i finland? Kan jag be å få namnen?

Frågan ställd

Hur många svenskspråkiga tidningar finns det i finland? Kan jag be å få namnen?

Svar

Besvarad
Sist uppdaterat

Du hittar listor över finlandssvenska tidningar och tidskrifter på adresserna http://www.luckan.fi/tidningar och http://www.hurrar.net/tid/. Listorna är inte helt fullständiga, men nästan. Det som fattas är små föreningars medlemsblad o.dyl.

10 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentarer

Hej
Jag söker namnet på en finlandssvensk ungdomstidning som fanns på 80-talet. Tidningen utkom kanske varje månad. Den liknade lite den svenska musiktidningen Okej. Innehållet var blandad, men det fanns rockmusik och intervjuer med rockartister med. Tidningen finns inte mer. Vet ni vad tidningen hette?

Hej
Tidningen hette A jour.
Verkligen INGEN som minns den?

https://www.finna.fi/Record/fikka.3429190/Versions?sid=3005746100
Aikakauslehti
Finlands svenska ungdomsförbund 1986

Mellan tradition och förnyelse. Den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen från krigsåren in i 2000-talet. Historisk tidskrift för Finland 2016:2
Finlandssvensk populärmusik var ett sådant område, där enstaka försök med pionjärpopgrupper som sjöng på svenska eller till och med på dialekt uppstod. Man försökte även med skivinspelningar och festivaler. De flesta försöken blev emellertid inte särskilt långlivade, och också storsatsningar möttes av bakslag. En sådan satsning var försöket med ungdomstidningen A jour. Idén framkastades på FSU:s höstmöte 1984, och det första numret utkom 1986. Men ett och ett halvt år senare måste projektet läggas ned, då man uppfattade att man misslyckats med att uppbåda intresse och entusiasm bland rörelsens medlemmar.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.