Nyaste svar

Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Jag letar efter allmänn information om ungdomslitteratur. Jag går andra året på gymnasiet och ska göra et arbete om detta. Problemet är bara det att jag har… 1096 15.5.2002 Här är några böcker om ungdomlitteratur: Författare och illustratörer för barn och ungdom.. (2001); Klassiker för dig... (1999); De skriver och tecknar för barn och ungdom...(1991); Fransson: Barnboksvärldar - samtal med författare (2001); Kåreland: Möte med barnboken - linjer och utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur (2001); Hellsing: Tankar om barnlitteraturen (1999); Lundqvist: Tradition och förnyelse - svensk ungdomsbok från sextiotal till nittiotal (1994); Klingberg: Barn- och ungdomslitteraturen (1970). Har du kållat på internet de svenskpråkiga bibliotekens hemsidor och deras länkar - till exempel http://www.mhbibl.aland.fi/barn/lankar/forfattare.html Du kan söka bibliotek i addressen http://www.biblioteken.fi/kirjastot/...
Jag söker titel och fullständigt namn av en biografie som utgavs i början av 80-talet. Författeren, fd österrikare Molnar var bosatt sen krigstiden i Helsinki,… 591 15.5.2002 Det måste vara den här boken ni söker: Molnar, Adolf Unstet und flüchtig : eine Lebensgeschichte / Adolf Molnar. - Darmstadt : Luchterhand, 1982. - 241, [1] s. ; 21 cm ISBN 3-472-86557-1 och på finska: Molnar, Adolf Suuri ilveily suom. Taisto Nieminen, [runot suom. Anna-Maija Raittila] Kirjayhtymä, Hki, 1983, 256, [1] s., 21 cm, sid. 951-26-2441-9 ORIG:Unstet und flüchtig 2. p. 1983
Söker e-post-adress till Helsingfors stadsbibliotek för beställning av fjärrlån. 1091 7.5.2002 Fjärrlånebetsällningarna kan sändas antingen per e-post eller via webbformulär. Kontaktinformation hittar Ni från sidan http://www.biblioteken.fi/showhierarchy.asp?hid=835
Jag söker material om Brunnsparkens geologi, jag vet att det finns publikationer om ämnet. 982 24.4.2002 I Helsingfors stadsbibliotek finns det inte material om Brunnsparkens geologi och jag hittade varken böker eller artiklar i våra databaser. Jag sökte också universitetsbibliotekets databas Helka, med samma resultat. Men det finns en bibliotek i Esbo, där finns material om geologi: Geologisen tutkimuskeskuksen kirjasto http://www.gsf.fi/info/kirjasto.html . Telefonen till biblioteket är: 020 550 2528 och 020 550 2424. Kanske dom kan hjälpa er.
I den tyska oeversaettningen av Astrid Lindgrens "Karlsson paa taket" (jag aer foer oevrigt tyska och bosatt i Tyskland) saeger Karlsson alltid, naer han har… 1528 13.4.2002 Leider haben wir keine bücher von Astrid Lindgren auf norwegisch oder dänisch. Aber auf schwedisch und finnisch habe ich sie gefunden. In den originaltext sagt Karlsson "Det är en världslig sak." Und auf finnisch sagt er "Se on vain maallista."
Jag undrar om havtornsbäret (tyrnimarja) innehåller bensoesyra eller bensoater (E201-219)? 3643 10.4.2002 På Åbo stadsbibliotek har vi några böcker som behandlar havtorn, såsom t.ex. Pesonen, Helmer: Tyrnikirja (1998).I den finns ett rätt utförligt kapitel om bärens egenskaper, vitaminhalter mm., men ingen bensoesyra nämns. I "Kemi för grundlinjerna för livsmedelsindustri, huslig ekonomi samt kosthållning och hotellservice" talas det också bara om att bensoesyra förekommer i lingon, tranbär och hjortron. På adressen http://www.pori.fi/kirjasto/satakuntaliitto/a227.htm finns en mångsidig beskrivning av växten, men inte heller här finns bensoesyran upptagen. Eftersom saken dock inte gått att bekräfta kanske det skulle löna sig att vända sig till Livsmedelsverket i Finland på adressen http://www.elintarvikevirasto.fi . Här finns en möjlighet...
Släktforskning: Haals - Näcksund. 1608 2.4.2002 Karleby stadsbibliotek har två böcker som behandlar släkten Haals: Hill, Rufus: Släkten Haals från Såka, Karleby (1952) och Sundholm, Göran: Haals ättlingar (1980). Sundholms bok finns enbart i vår hembygdssamling och utlånas inte. Utlåneexemplaren av Hills bok är alla på plats. Du kan kontrollera situationen i vår databas http://webkirjasto.kpnet.fi . Vid fjärrlån kontakta ditt eget bibliotek! Ifall du vill släktforska på nätet så rekommenderar jag Genealogiska Samfundet i Finland http://www.genealogia.fi/indexr.htm .
Jag har letat på webben efter Benedikt Zilliacus bok Bergets skugga och de stora biblioteken säjer att något sådant inte finns. Det är inte möjligt. Vad gör… 1212 26.3.2002 Problemet kan ha varit att Benedict Zilliacus skrivs med c, inte med k. Om ni öppnar Plussa-databasen http://www.libplussa.fi/ och skriver helt enkelt "Bergets skugga" i titel-fältet, så kan ni granska var boken finns inne. (Det är alltså inte nödvändigt att nämna både upphov och titel.) Det ser ut att boken finns i hyllan på flera bibliotek i Helsingfors, t.ex. här hos oss på huvudbibban i Böle.
Vibehöver material (t ex utredningar) om zigenarnas integration i samhället i Finland. Finns det någonting om detta? Jag har inte kunnat hitta något i… 849 10.3.2002 Det finns en webb-broschyr med titeln "Romerna i Finland", som ger en allmän överblick över romernas situation i Finland. http://www.vn.fi/stm/svenska/pao/ronk/innehall.htm Vidare finns ett kapitel om romerna i denna bok: Cultural minorities in Finland : an overview towards cultural policy. Edited by Juha Pentikäinen, Marja Hiltunen - 2., rev. ed., 1995. ISBN 951-47-7450-7 I övrigt är det mesta som publicerats om romer i Finland på finska. Ett annat tips är att kontakta Delegationen för romska ärenden som underlyder Social- och hälsovårdsministeriet (presenteras i webb-broschyren). Delegationens hemsida http://www.vn.fi/stm/suomi/pao/ronk/rindex.htm (sidan endast på finska), generalsekreterare miranda.vuolasranta@stm.vn.fi (går bra även...
Har ni tid att hjälpa en kollega? Jag är på jakt efter uppgifter om Paltilaholm, troligen en gård eller ett gods. Sökningar i finska google mm ger en… 984 4.3.2002 I verket "Säterier och storgårdar i Finland" del 2 , av Gabriel Nikander och Eino Jutikkala (1939) finns ett par sidor om Paltilaholm (Palttila på finska) i Letala socken (Laitila), som befinner sig i tidigare Åbo och Björneborgs län, numera kallat Västra Finlands län. Enligt Nikander uppkom godset på 1630-talet, genom sammanslagning av sex år 1630 åt Gottfrid von Falkenberg donerade hemman jämte en utbysskatt. År 1654 sammanslogs med säteriet två frälsehemman. Säteriet reducerades 1683, men förunnades Anna von Tiesenhausen som livstidförläning. Frälsehemmanen reducerades först 1689. Hela godset ombildades sedermera till Paltilaholm dubbelt berustade säterirusthåll. Ägareförhållandena redogörs noggrannt i boken. I förteckningen nämns bl.a...
Söker Finska läroplanstexter (utgivna av exempelvis Utbildningsministeriet eller Riksdagen) som berör ämnet "Media Literacy" eller mediekompetens. Gäller alla… 578 20.2.2002 Ni ska kontakta för mer information Finska utbildningsstyrelsen http://www.oph.fi/svenska/frontpage.asp?path=446
Vem var heliga Birgitta? och varför var hon ett helgon? 1342 14.2.2002 Om Heliga Birgitta hittar du information t.ex i webbsidorna under följande addresser: http://birgitta.vadstena.se/ http://hem.passagen.se/margaretabjorndahl/birgitta http://www.users.one.se/~luca/fbmb4.shtml http://www.google.com/search?q=heliga+birgitta (den här addressen är resultat i sökmotorn Google)
Jag undrar om NI vet hur man kan hitta försvunna släktingar där i Finland? 1536 11.2.2002 Biblioteket kan inte spåra upp enskilda personer, men vi kan ge dig nyttiga länkar och adresser, såsom t.ex.: Befolkningsregistercentralen på adressen http://www.vaestorekisterikeskus.fi/ Du kan också vända dig till Åbo landskapsarkiv på adressen Aningaisgatan 1, 20100 Åbo och E-mail: turku@narc.fi eller göra en förfrågan till Åbo församling, Eriksgatan 1-3, 20100 Åbo med tel. 02-261 7111 (växel). Magistraten i Åbo , Auragatan 8, 20100 Åbo ha en avgiftsbelagd adress-service med nr. 0600 01 000
Jag är intresserad av indianspråk och vill lära mig det. Finns det nån stans man kan göra det här? Om inte, kan du nämna någonstans man kan göra det? 4970 19.1.2002 Det finns väldigt många indianspråk i världen. Det sägs att i Nordamerika talar man ca. 150 indianspråk, i Centralamerika ca. 80 och i Sydamerika ca. 600 olika indianspråk. Därför kan man inte tala om "ett indianspråk" (Anhava: Maailman kielet ja kielikunnat, 1998). De flesta indianspråk har förstås väldigt få talare och stora svårigheter. Är du intresserad av att delta i indianverksamhet i Finland, kan du kontakta Tiina Larva i Suomen Intiaaniyhdistys, PB 65, 00501 Helsingfors (e-mail: tiina.larva@hel.fi). Hon berättade att det finns ingen möjlighet att studera indianspråk i Finland. Hon berättade att endast i USA och Kanada undervisar man indianspråk i några universitet. Helsingfors Universitets Renvall-Institut http://www.helsinki.fi/...
Jag undrar vad siffrorna i ett ISSN-nummer för en tidskrift betyder? 2577 4.1.2002 Med ISSN (International Standard Serial Number) kann en viss tidskrift eller annan seriell publikation identifieras och skiljas från andra publikationer. ISSN-nummer hör ihop med den seriella publikationens namn och numret är titelns unika identifikator. Om namnet ändras, måste publikationen få nytt ISSN. Mera information : http://www.lib.helsinki.fi/svenska/utgtjanster/issn/
Jag håller på med en fackuppsats i gymnasiet som behandlar hur relgionen har påverkat finländsk litteratur (finlandssvensk och finsk). Jag undrar om ni kunde… 1048 21.12.2001 Jag skulle föreslå att du kom hit till biblioteket och bläddrade igenom olika referensböcker, t.e.x, Kai Laitinens Finlands Litteratur, det nya Finlands svenska litteraturhistoria och också nya Suomen kirjallisuushistoria. Det finns en hel del om enstaka författare och deras religosa övertygelser. Torsti Lehtinen har skrivit en bra essäsamling som heter Inter cityn Väinämöinen. Det finns en bra bok i ämnet som heter "Tutkija, teksti ja uskonto", den har inte vi i våra samlingar, men du kan komma hit och fjärrlåna den från något annat bibliotek. Jag har plockat fram några tidskriftsartiklar i ämnet, en del finns att kopiera här hos oss och en del kan vi fjärrlåna: 1) Ahlbäck, Tore: Skönlitteratur och religiös tematik, Finsk tidskrift, 1987...
Var hittar jag uppgifter om Rafael von Hartmann f.1839 20/12 ägare till godset Radelma utanför Åbo? 1289 16.11.2001 I Åbo stadsbiblioteks samlingar finns boken "Vinddriven", som är skriven av Fridolf Raphael von Haartmans dotter Martha von Haartman-Mees och har kommit ut 1972. Där fins bl.a. ett ståtligt porträtt av major Raphael von Haartman och förutom Radelma nämns här bl.a. tiden i Terijoki, där familjen bodde sedan Radelma sålts 1889 till släkten v. Rettig. I Paul Gustafssons verk "Tie Dubrovkaan" (1987) finns en grundlig redogörelse över släkten Haartman och där nämns också Raphael några gånger. Det tycks ändå vara lättare att hitta information om andra släktingar såsom t.ex. fadern, läkaren Carl Daniel v. Haartman, som var flere gånger gift och fick allt som allt 24 barn. Raphaels mor Rosina v. Haartman var född Franzén, och Frans Mikael Franzéns...
Har ni någon bok om Urho Kekkonen när han var president/hans presidentår? 871 22.10.2001 Information på svenska om Urho Kekkonen finns bl.a. i följande böcker: Finlands historia 4 i klass 92, Skyttä: Urho Kekkonen i klass 99.13. Dessutom kan du kolla upp Kekkonen i referensbibliotekets uppslagsverk.
Hur kan jag få fram en lista på alla kliniska laboratorier i Finland, dvs sjukhus, hälsocentraler och privata etc.? 250 22.10.2001 En bra översikt över sjukvårdsdistrikten finns t.ex på adresserna http://www.makupalat.fi/sairas3.htm http://www.kuntaliitto.fi/svenska/kommuner/index.html Finlands statskalender har även en översikt över sjukvårdsdistrikten under Social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde, se sid 659- Suomen Kliinisen Kemian Yhdistyksen jäsenlehti har endel länkar http://www.kliinlablehti.fi/klab/links.htm
Jag jobbar i Mattbergskolan i Esbo. Vi håller på med ett projekt om Europa och behöver namnen på de europeiska statsministrarna (gärna med foto). 691 16.10.2001 Här finns några hemsidor av europeiska statsministrar. Sweden http://www.statsradsberedningen.regeringen.se/persson/ Norge http://odin.dep.no/smk/norsk/index-b-n-a.html Danmark http://www.stm.dk/bio/default.htm Stor Britannia http://www.pm.gov.uk/ Belgium http://premier.fgov.be/ Greek http://www.primeminister.gr/pminister_en.htm Holland http://asem.inter.net.th/asem-info/netherlands/leader.html Ireland http://www.gov.ie/taoiseach/welcome/default.htm France http://www.premier-ministre.gouv.fr/en/p.cfm?ref=6791 Alla Eu-ländernas statsministrar finns på sidan: http://www.eu2001.se/static/eng/eusummit/vemarvem.asp Namnen på de europeiska statsministrarna finns också i boken The Statesman´s Yearbook,