Nyaste svar

Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Information om Mats Wänblad och kända författare i Finland. 1501 Mats Wänblad har skrivit och översatt mycket. Han presenterar sig själv på sitt förlags hemsidor på: http://www.raben.se/rs_index.asp?CategoryID=2 Presentationer av finlänska författare hittar du på länken: http://www.edu.fi/svenska/mlm/ml/forfattaren/alla.html eller på: http://forfattarna.biblioteken.fi/?c=8&pid=316&lang=sw
Hur klassificierar man "sporter" som t.ex. Airsoft eller Paintball, m.a.o vart hör dom hemma i UDK:s klassificieringssytem? 913 Böcker i ämnet Paintball finns i några bibliotek i Finland och har getts Deweyklassen: 79.17 Skytte som beskrivs enligt följande: Gevärs-, pistol-, hagelgevärs- och bågskytte Hit också kuydo Hit också vapen ur sportskyttets synvinkel (enligt Webb-KAB, som hittas på http://ykl.kirjastot.fi/index.aspx). I Sverige har grenen beskrivits med ämnesorden sportskytte alternativt utomhuslekar och Library of Congress i USA ger Dewey-klasserna 796.2 22 och 796.2 21
Skulle vilja ha reda på uppsatsre el avhandlingar el dyl om Carl Jonas Love Almquists "Drottningens juvelsmycke". 1195 Per Stounbjerg artikel Kvindens teatralske indtog i det moderne, som ingår i International Association for Scandinavian Studies, Study Conference (20: Reykjavik: 1994) Litteratur och kjönn i Norden, 1996, ISBN 9979-54-124-5 s.(15) -27,behandlar Zolas Nana och Almqvists Drottningens juvelsmycke. Boken finns i Åbo Akademis bibliotek och kan fjärrlånas. Christel Tuomi har skrivit Stilstudier i Drottningens juvelsmycke av Carl Jonas Love Almqvist, Pro gradu, Helsinki, Helsingin yliopisto, 1970, finns i Helsingfors universitetsbibliotek.
Behöver ha reda på information om queer- och performativitetsteori sammankopplat med litteraturvetenskap. 397 Din fråga är mycket intressant men tyvärr ganska flertydig och omfattande för att man kunde svara den inom ramen för ”Fråga bibliotekarien”. Vår service kan inte svara på sådana frågor som kräver djupare analysering av olika teorier eller forskningsmaterialet. Trots allt försöker jag ta fram några perspektiv och teorier som kunde vara nyttiga för dig. Queer som rörelse började i Amerika på 1990-talet, teorin är alltså mycket ung också inom litteraturforskningen och utformningen av den är ännu i gång. Det finns många olika queerteorier som kan vara ganska motstridiga med varandra. Jag tror att det är också viktigt att veta hur de här teorierna har utvecklat sig, till exempel deras anknytningar till den poststrukturalistiska filosofin och...
Skulle vilja ha reda på uppsatser el avhandlingar el dyl om Emile Zolas "Nana". 1023 Pia Hentunens pro gradu Viehkeä Venus ja Rupisammakko: suurennuslasin alla rumuus, kauneus ja ruumillisuus Emile Zolan Nanassa ja Patrick Süskindin Parfyymissa( Jyväskylä, 1999) behandlar troligen detta tema . Du kan fjärrlåna den via ditt bibliotek från Jyväskylä universitetsbibliotek. Robert M. Vitis artikel A Womans's time, a ladys place (1990)scickade jag via e-mail. Jag sökte i Libris- och Linda-databaser och hittade några artiklar i Libris. Adress till Libris är http://websok.libris.kb.se/websearch//form?type=extended .
Jag skulle vara oerhört tacksam om någon kunde hjälpa mig finna information samt bilder om Finlands järnväg, eller om historian om banverket. När kom de första… 1311 Hej! Tack för tacket! Kanske du finner den bästa informationen om Finlands järnväg eller banverkets historia och bilder i boken Kokoelmasta erikoismuseoksi 1898-1998 - Suomen rautatiemuseo sata vuotta. I boken av Markku Nummelin Juna suomalaisessa maisemassa - Trains in the Finnish Landscape finns det fakta och fina färgbilder om Finlands järnvägshistoria på 1980- och 1990-talet. - I boken Nordens järnvägar 1978 finns det fakta och bilder om Finlands banverk på 1970-talet. - I den jättestora Boken om tåg av C. Hamilton Ellis finns det fina bilder om tågets historia i olika länder - också i Finland. I Suuri raideliikennealbumi - Stort album om spårbunden trafik finns bilder från Finland och andra länder. - I biblioteket finns det också en...
Har Ni någon biblioteksprogramvara att rekommendera? Ett sådant program alltså där man kan organsiera sitt bibliotek, samt hålla koll på böcker som man lånat… 2184 En förteckning över större bibliotekssystem som används på bibliotek finns på sidan: http://www.biblioteken.fi/page.asp?_item_id=1245 Men din fråga kanske inte gällde stora bibliotekssystem, utan enklare program för hemmabruk. I många fall tillämpas kalkylprogram som Excel eller databasprogram som Access för att registrera böcker hemma. Det finns också tillämpningar inom den s.k. öppna källdkoden Open Source. Open Source Integrated Library Systems: An Overview Eric Anctil, M.L.I.S. (2003) Revised draft, 2004 [in progress] på adressen: http://www.anctil.org/users/eric/oss4ils.html redogör för dem tämligen vetenskapligt och utförligt på engelska. Tyvärr tycks inte adresserna till systemleverantörerna ingå. Kanske du kommer vidare till via...
Vart kan jag vända mig för att få mer info om mina anfäders liv, var dom bott,vart dom flyttat och vart. Som nu är forskar jag bara på internet Hiski och där… 1359 På Genealogiska Samfundet i Finland finns det sakkunniga som kan hjälpa er vidare. Samfundets address på nätet är http://www.genealogia.fi/sve/indexr.htm , och på den webbplatsen finns alla praktiska råd när det gäller att släktforska. På Befolkningsregistercentralens hemsida, http://www.vaestorekisterikeskus.fi/indexsv.htm finns en efternamnskarta där man kan se var i Finland mänskor med ett visst tillnamn är/har varit bosatta. Samtliga kyrkböcker finns mikrofilmade på rullfilm fram till ca 1850-1860. Hela serien av mikrofilmer finns i Riksarkivet i Helsingfors (http://www.narc.fi/swe/index.html. LandskEn del mikrofilmer som rör Kyrkslätt finns att få från Esbo landskapsbibliotek. Det lönar sig också att ta kontakt med den församling,...
Jag undrar vad som skrivits (akademiskt material, eller annat)på svenska om Bo Carpelans poesi för barn? Hur bär jag mig ev. åt för att söka fram material? 1216 I Åbo stadsbiblioteks samlingar http://borzoi.kirja.turku.fi/Intro?formid=t_form2&sesid=1078473187 finns en hel del material om Bo Carpelans författarskap, men inte om hans roll som barnlyriker. Om du söker på ämnesordet "Carpelan, Bo" får du ett tjugotal träffar. Du kan dessutom begränsa sökningen med ämnesorden "lyrik" och "lyriikka". Kerstin Tuomolins pro gradu har titeln "Linjer i Bo Carpelans sextiotalslyrik" och har getts ut vid ÅA, Litt.hist.inst. (1985). Sven Willners "Vägar till poesin" (1985) skriver om "Bo Carpelans katastrofberedskap". Dessa verk behandlar honom som vuxenlyriker. Bo Carpelans diktsamling riktad till barn, dvs. "Måla himlen. Vers för små och stora" (1988) finns recenserad i många svenska dagstidningar t.ex...
Finns det någon bok på svenska för hur man skriver filmmanus? Jag har fått tag på Jouko Aaltonens "Käsikirjoittajan työkalupakki" från 1993.Finns den översatt? 897 I Åbo stadsbiblioteks samlingar finns det flere böcker om filmmanus: http://borzoi.kirja.turku.fi/Intro?formid=t_form2&sesid=1078299450 Du hittar dem genom att använda sakorden "käsikirjoitukset" kombinerat med "elokuvat". De flesta är på finska och engelska. Tyvärr finns inte Jouko Aaltonens bok på svenska, men vi har Breum, Trine: Berätta och förför med film (1996).
Jeg jobber i en norsk tiding som gjerne skulle hatt et fotografi av den finske forfatteren Håkan Mörne (1900-1961) - og gjerne opplysninger om ham. Kan dere… 1403 Följande upplysningar har jag fått från boken: "Kuka kukin on, Who's who in Finland" Otava,Helsinki 1960. Mörne Arvid Håkan, författare, Geta. - *Helsingfors 5, XII,00; föräldrar fil.dr Arvid M. och Signe Antoinette Hagelstam. Maka Svanhild Danielsen 26-;föräldrar grosshandlare Severin D. och Kristina Dybvik. Student 21, studerat vid universitätet och tekniska högskolan i Braunschweig. Resor till Vita havet, England, USA ja Svarta havet 25-26, Amerika 28-29, Bortre-Indien, Kina 30-31, Balkan 34-35, Abessinia 36, Meksiko 39, Mellanamerika 48 m.fl.- Publikationer: De äventyrliga vägarna, 4. t. 48, Elefantens rike och drakens 3.t.31, Vinga seglade till Rom 35, Vackra vilda Balkan 35, Afrikansk oro 36, Väderbitet sagoland 38, Ärans vinter 40,...
Har ni lågstadie finska böcker? eller mellanstadiet. Obs! undervisningsmaterial. 290 Vi har bara äldre material: Tässä tulemme a, b, c, d: textbok, 1987 Väisänen: Puhutko suomea 7, 8, 9, 1986 Enligt våra anskaffningsprinciper köper vi inte grundskolans undervisningsmaterial längre. mvh Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek
Vad borde man berätta om gotiken (förutom alla detaljer om arkitektur, konst och musik) och hur tidsperioden påverkat vår samtid hur hittar man denna… 948 I ditt fall tror jag att det är bäst att du söker dig till ett bibliotek (t.ex. Tölö, Richardsgatan eller Böle som har det bästa utbudet på svenska) och bekantar dig med något allmännt konversationslexikon, ifall du inte speciellt vill koncentrera dig på gotiken inom arkitekturen eller konst . Du kan också beställa tid på en av bibliotekets internetstationer och gå in något av de elektroniska uppslagsverk som man kan söka på nätet. Encyclopedia Britannica (engelskt) och Webfacta (finskt) verkade bägge ha relevanta uppgifter om gotiken. Bibliotekens personal hjälper dig gärna med att hitta uppslagsverken, både i pappersformat och på webben.
Jeg holder på å skrive en nok om Finlands kultur og litteratur, og har noen Paavo Haavikko-titler som jeg skulle hatt på svensk. Kan jeg be Dere hjelpe meg med… 702 Bara två av de Haavikko-titlar som du nämner är översatta till svenska, "Fleurin koulusyksy" blir "Fleurs hösttermin" på svenska och "Prospero" förekommer i två versioner, "Prospero" eller "Prospero: försök till självporträtt". De här uppgifterna kan du också själv kolla ifall du går in på databasen Fennica, där du finner Finlands nationalbiografi på nätet. Adressen är: http://fennica.linneanet.fi/ (där kan du också söka på svenska). Ifall du vill låna av Haavikkos böcker, kan du göra en fjärrlånsbeställning via ditt eget hembibliotek eller något universitetsbibliotek.
Vi undrar om det finn fakta böcker om krut och kinesiskauppfinningar? 1153 Det finns tyvärr inga böcker på svenska som skulle handla om enbart krut eller andra kinesiska uppfinningar, men det finns böcker på svenska som handlar om uppfinningar i allmänhet, flera av dem kinesiska. Här är ett exempel: Uppfinningar: från antikens tandborstar till medeltidens fallskärmar / Peter James & Nick Thorpe. Stockholm: Bonnier Alba, 1997. (På sidan xxii står det om kinesisk vetenskapskonst och på sidan 234 om krut) Det finns också två böcker på engelska om kinesiska uppfinningar: The genius of China: 3,000 years of science, discovery, and invention / Robert Temple. London: Prion, 1991. China: land of discovery and invention / Robert K. G. Temple. 1986. Dessutom finns det en forskningsrapport om krut, men den kan vara svår...
Jag undrar var jag kan hitta fakta om Makedonien på svenska??? 667 Det är inte helt enkelt att hitta överskådlig information om Makedonien på svenska, men kanske de här tipsen kan hjälpa dig. I huvudstadsreginens bibliotekskatalog HelMet på adressen http://www.helmet.fi finns det bara äldre böcker om Makedonien på svenska. På sidan http://www.biblioteken.fi/page.asp?_item_id=555 vid Biblioteken.fi finns bl.a. ämnesindexet Svesök, med hänvisningar till webbartiklar om Makedonien, men de verkar kanske vara rätt detaljerade. På sidan hittar du också svenska skoldatanätets Länkskafferiet, där du kan söka länkar om Makedonien, varav en hel del är svenska och anpassade för skolelever. På Nationaencyklopedins webbplats http://www.ne.se finns det äskert uppdaterat material om Makedonien på svenska....
Udgivere og eksakt titel på Platonöversätning til finsk(samlede dialoger). Sidste volumen er udkommet i 2003 528 Platons dialoger i sin helhet har översatts till finska redan 1973-1990. Boken heter "Teokset" och den består i sju delar. Utgivaren är Otava (www.otava.fi). Det kom en nyupplaga under 1999, men jag kan inte hitta information om någon nyare utgåva. Också den finska nationalbibliografin (fennica.csc.fi) känner till bara den här översättningen.
Vart vänder jag mig om jag vill få tips/råd ang. efterforskning av min släkt som härstammar från Borgå /Karelen / Systerbäck med omnejd? Går det att… 1231 Du kan titta på släktforskarnas www-sidor och deras www-databas HisKi: http://www.hiski.fi/indexr.htm Du kan också få mikrofilmer eller mikrokort av kyrkoböcker från Finland. Du behöver bara gå till biblioteket och göra en fjärrlånebeställning. Sådant material är naturligtvis läsesallån.
Jag undrar var jag kan hitta information skriven på svenska om keramik märkt: "Kupittaan Savi Koriste Keramiikeja Henrik Piispa"? Jag vill alltså läsa om… 1438 Tyvärr kan jag inte hitta den information du söker ur stadsbibliotekets källor och råder dig därför att kontakta Konstindustriella högskolans bibliotek vars kontaktuppgifter är: Tavastvägen 135 A, 00560 Helsingfors,Informaatiker (09) 756 30245 Telefax (09) 756 30246 eller något antikvariat i staden, t.ex. Wenzel Hagelstam. Du kan också bekanta dig med Hagelstam på följande webbsida:http://www.yle.fi/tv1/antiikkia/sivut/esittelysivu.htm
Jag tänker fråga er om ni har thairomansböcker? Eller annan böcker som skriva på thai. Kan jag lånar böcker av er via annan bibliotek? 1064 Ifall du önskar låna böcker skrivna på thai,romaner eller facklitteratur, råder jag dig att kontakta ditt närmaste kommunala bibliotek. Där kan de beställa böcker på Thai som fjärrlån från Helsingfors stadsbibliotek, som fungerar som centralbibliotek för hela landets kommunalbibliotek ,och bl.a lånar ut material på olika språk.