Har ni uppgifter om Helle Kannilas betydelse för det finska biblioteksväsendets utveckling?

Frågan ställd
20.1.2003

Har ni uppgifter om Helle Kannilas betydelse för det finska biblioteksväsendets utveckling?

Svar

Besvarad
21.1.2003
Sist uppdaterat
21.1.2003

Helle Kannilas mångsidiga verksamhet beskrivs i Hilkka M. Kauppis bok "Helle Kannilan elämänpuut". Någon egentlig analys om Helle Kannilas betydelse för biblioteksverksamheten finns där tyvärr inte.

År 1996 hedrades Kannilas arbete med egna Internetsidor. De verkligt fina sidorna finns under adressen
http://www.kaapeli.fi/~fla/kannila/kannila.html

På Internetsidorna finns det inte heller någon sammanfattning om Kannilas betydelse för de allmänna biblioteken, och orsaken är den, att det inte har gjorts någon undersökning om Helle Kannila. Detta bekräftade Eeva Peltonen, en av de personer som står bakom produktionen av Internetsidorna. Eeva Peltonen kan kontaktas via e-mail(epeltone@valt.helsinki.fi)

Helle Kannilas egen produktion var enorm, och Kannila omnämns i de flesta böcker som behandlar de allmänna bibliotekens historia. I en nekrolog till minnet av Helle Kannila skriver Hilkka M. Kauppi att Kannila redan som 25-åring blev utnämnd till ledare för Statens biblioteksbyrå. Hon strävade att förenhetliga arbetsmetoderna i de allmänna biblioteken och under hennes verksamhetstid stiftades bibliotekslagen, vilket innebar att de allmänna biblioteken fick stats- understöd.I Pirjo Vatanens bok "Sääty-yhteiskunnan kirjastosta kansalaisyhteiskunnan kirjastoksi-yleisten kirjastojemme murroskausi 1890-luvulta 1920-luvulle" berättas en del om Helle Kannilas betydelse för biblioteksväsendet.

Bibliotekarieskolningen var en av de saker, som stod Helle Kannila nära. Det finns en bra artikel om detta: Eija Poteris artikel "Kirjastonhoitajakoulutuksen pioneerikausi Suomessa 1920-1945." (Kirjastotiede ja informatiikka 1991(1)s. 3-16).

Referenser till några nyare artiklar om Helle Kannila finns att hitta i artikeldatabasen Arto
http://arto.linneanet.fi

Heikki Poroila för en imaginär dialog med Helle Kannila i artikeln "Kriittisellä kunnioituksella (Arvioita Helle Kannilan elämäntyöstä) Kirjastolehti 1980(7-8)s. 366-371.

Då inga lätt tillgängliga formella källor verkar finnas rekommenderar jag er att per e-mail ta kontakt med någon av våra experter i bibliotekshistoria, t.ex.
SVD Ilkka Mäkinen vid Tammerfors universitet.
http://www.uta.fi/~liilma

3 röster
Fann du informationen nyttig?
Ämnesord
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.