När övergick man från att använda "Helsingforsiensis" till "Helsinkiensis" i texter på latin? I äldre texter och vissa nutida sammanhang används fortfarande …

Frågan ställd

Hej!

När övergick man från att använda "Helsingforsiensis" till "Helsinkiensis" i texter på latin? I äldre texter och vissa nutida sammanhang används fortfarande "Helsingforsiensis", även om "Helsinkiensis" är betydligt vanligare. T.ex. har Helsingfors universitet använt båda, samt även Helsingiensis. Vad är korrekt?

Svar

Besvarad
Sist uppdaterat

Sannolikt finns det nuförtiden inget sådant institut som med allmänt erkänd auktoritet kan övervaka latinets lexikaliska utveckling.

Förutsättningen för formen 'helsinkiensis' (adjektiv eller stadens invånare) är det finska ortnamnets 'Helsinki' tillkomst och generalisering. Detta hände först på 1800-talet, det vill säga under en tid då latinet i hög grad redan hade blivit undanträngt också från den akademiska världen.

Formen 'helsinkiensis' i universitetets namn torde ha tagits i bruk under universitetets förfinskningssträvanden i början av 1900-talet. Det alternativa bruket 'helsingforsiensis/helsinkiensis' karakteriserar naturligtvis universitetets tvåspråkighet.

Utomlands torde 'helsinkiensis' vara mer informativt eftersom vår huvudstad där - utanför Sverige - nuförtiden känns bättre med sitt finska namn.

Ortnamnet 'Helsingfors' kan uppträda i många latinska former:

Helsingia, Helsinkium, Helsingforsa, Helsingforsia

https://la.wikipedia.org/wiki/Helsingia_(Finnia)

Egger, Carolus
Lexicon nominvm locorvum. - Libreria editrice Vaticana, 1977

Paikkala, Sirkka
Helsinki
[Suomalainen paikannimikirja. - Karttakeskus, 2007]

0 röster
Fann du informationen nyttig?
Ämnesord
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.