Vad betyder Kinna? (ortsnamn)

Frågan ställd

Vad betyder Kinna? (ortsnamn)

Svar

Besvarad

"Det flertydiga plurala (se ml. 3.3.1) namnet innehåller möjligen ett natur- eller ägonamn på Kyrn-, bildat till korn 'säd'. Enligt ett tolkningsförslag innehåller Kinna pluralis av en motsvarighet till fornvästnordiskans kinn 'bergssluttning'."

Svenskt ortnamnslexikon. Uppsala 2003. s. 166.

http://isof.diva-portal.org/smash/get/diva2:1175717/FULLTEXT01.pdf

2 röster
Fann du informationen nyttig?
Ämnesord
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.