Nyaste svar

Fråga Läst Betyg Besvarad Öppna Svar
Det påstås att antalet kineser som ansluter sig till sekter och folktro ökar. Frågan är Varför är det så? En låntagare har bett mig om hjälp med detta, ska… 1049 22.1.2015 Det är en mycket komplex fråga, och man behöver troligen mycket bakgrundsinformation om den. Här finns några böcker som kan vara nyttiga: Jonathan Chamberlain,Chinese Gods: An Introduction to Chinese Folk Religion (2010) http://books.google.fi/books?id=HQdHg2vWdLsC&hl=fi&source=gbs_ViewAPI&r… Adam Yuet Chau, Miraculous Response: Doing Popular Religion in Contemporary China, 2006 http://books.google.fi/books?id=CHYXmQEACAAJ&hl=fi&source=gbs_ViewAPI&r… Webbsidorna nedan kan också vara till hjälp: http://www.nber.org/papers/w9682 http://socrel.oxfordjournals.org/content/65/2/101.short
Jag har ett hypotetiskt fall som jag rådfrågar er om: Jag är gift och har två barn, men min man är inte deras far. Jag dör, vem ärver då? Kan mina barn… 976 20.1.2015 Vi på biblioteket har tyvärr inte juridisk behörighet till att tolka lagen så vi kan inte ge svar på er fråga. Men ni kan hitta allmän information om arvsordning på denna internetsida: http://www.suomi.fi/suomifi/svenska/tjansteguider/tjansteguide_for_de_a… Det lönar sig att fråga en jurist om enskilda fall.
Hvor mange bokbusser finnes i Finland i 2013. Er det 146 eller 147? 886 12.1.2015 År 2013 i Finland fanns det 147 bokbussar. http://tilastot.kirjastot.fi/sv-FI/
Jag har en vän som har läst serien Sanningens svärd av Terry Goodkind, men som nu när serien är slut inte har något att läsa. Hen har inte hittat någon annan… 1043 24.11.2014 Om din vän uppskattade Sanningens svärd kunde hen gilla böcker av Tad Williams, David Eddings, Terry Brooks, Raymond E. Feist, Margaret Weis, Philip Pullman eller Christopher Paolini.
I samband med fredsavtalet med Sovjet 1944 beslöts att Finland skulle betala 300 miljoner gulddollar i krigsskadestånd. Vad är gulddollar? 970 4.11.2014 Tills 1971 definierades värdet av dollar i guld. Sedan 1934 var detta 35 dollar per ett uns guld. Värdet av Finlands krigsskadestånd till Sovjet fastställdes i gulddollar, fast betalningen skedde inte i guld eller pengar, utan i form av varuleveranser. Priserna av de levererade produkter uppgavs dock i dollar, och meningen med användningen av gulddollar som värdemått var att skydda den sovjetiska mottagaren mot den krigstida inflationen, som hade höjat priserna märkbart sedan 1939.
I tonåren läste vi en dikt i skolan av Saarikoski. Som jag minns den inleddes den med "Jag talar inte om världen och dess ting, utan om tingen och dess värld"… 1109 29.10.2014 Dikten är från diktsamlingen Den dunkles danser (Hämärän tanssit, 1983). På svenska har den givit ut på diktsamlingar Dans! : Thiarnia-suiten (1995) och Thiarnia (2000). På Thiarnia finns dikten på sidan 160. Noggrant börjar dikten så här: "Jag talar inte om världen och dess ställen, utan om ställen och deras värld"
Varför kan jag inte reservera och låna boken "Hälsa och värde" av Lennart Nordenfelt? Hur ska jag gå till väga för att få boken lånad? 602 13.10.2014 Tyvärr finns inte boken mera i HelMet-biblioteket. Ända möjligheten är att besöka Kajsahuset vid Helsingfors universitets bibliotek.
Hur kan jag få svensk text till: Jag vill sjunga din afton av stjärnor full 1345 6.10.2014 Den här dikten är som i original V. A. Koskenniemis Minä laulan sun iltasi tähtihin från diktsamlingen Sydän ja kuolema (1919). Hela diktsamlingen är inte översatt på svenska, men dikten har översatt åtminstone två gånger av Nino Runeberg ock Barbara Helsingius. Nino Runebergs översättning är i den här noten: - Kokoelma yksinlauluja I (Helsinki : Fazer, 1967) Översättning av Barbara Helsingius finns i den här noten: - Kanske en visa .. av Barbara Helsingius ; Red. Barbara Helsingius
Jag har stött på begreppet QE klassning vid en littertursökning. Jag undrar vad begreppet står för. /Tack 717 30.9.2014 Det kunde möjligen vara fråga om klassen Qe = trädgårdsskötsel i det svenska SAB-klassifikationssystemet, sehttp://librishelp.libris.kb.se/help/search_subjecttree_swe.jsp?open=sea… . I hurdan kontext förekomm begreppet?
Jag letar efter en bra sida om etymologi på nätet, där du framförallt kan slå upp enstaka ord. Har svårt att hitta en som är enkel och överskådlig. Finns det?… 3253 16.9.2014 Här finns två: webb-version av Svenska Akademiens ordbok och Projekt Runebergs digitala faksimilutgåva av Elof Hellquists Svensk etymologisk ordbok: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ http://runeberg.org/svetym/
Jag letar efter en dikt av Alejandra Pizarknik. Den finns på nätet, här fast på engelska: http://jacket2.org/commentary/alejandra-pizarnik-uncollected-poems… 1037 12.9.2014 Det finns många dikter på webbsidan, och därför visste jag inte vilken dikt du menar. Men antagligen finns alla de här dikterna i samlingen Poesia Completa. Åtminstone finns där flera av dem. Pizarniks Poesia Completa -samlingen verkar inte finnas på finska bibliotek, men den finns på nätet: http://sergiomansilla.com/revista/descargar/pizarnik__alejandra_-_poesi…
Vad säger lagstiftningen om att göra en Heil Hitler hälsning offentligt så att det räknas som hets mot folkgrupp? 2748 26.8.2014 Hei! Hets mot folkgrupp har funnits i den finska strafflagen sedan 1970. I den nuvarande strafflagen finns två paragrafer som kriminaliserar hets mot folkgrupp. Den som för allmänheten tillgängliggör, sprider eller tillhandahåller information, åsikter eller andra meddelanden där en grupp hotas, förtalas eller smädas på grund av t.ex. ras, hudfärg, härstamning, nationellt eller etniskt ursprung, religion eller sexuell läggning gör sig enligt 11 kap. 10 § skyldig till hets mot folkgrupp. Straffet är böter eller fängelse i högst två år. I 11 kap. 10 a § kriminaliseras grov hets mot folkgrupp med fängelse i minst fyra månader och högst fyra år. I Finlex finns strafflagen (39/1989) i uppdaterad form: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/...
Jag undrar om, och i så fall vilka bibliotek i Finland som, följande böcker finns (i första hand högskole- och universitetsbibliotek): "Design i fokus för… 1134 25.8.2014 - Design i fokus för produktutveckling: varför ser saker ut som de gör? / Kenneth Österlin. Den här boken finns i Åbo Akademis och Hankens bibliotek: 3. (2010) och 2. omarbetade upplaga (2007) och i Tritonia, Konstuniversitetens bibliotek och Arcadas bibliotek: 1. upplaga (2003). - Allt du behöver veta om design management / Kenneth Österlin. Boken finns i Hankens och Tritonias bibliotek. De här kunskaper och mer information om biblioteken kan du se från bibliotekens samkatalog Melinda: http://linda.linneanet.fi/F/RGQSE6QQG6IL34TGXY1EP2JK242HINV6VA7TRGRAEB9…
Storbritannien var först med radar under Andra världskriget men lyckades tyskarna komma på hur de skulle konstruera egna radarstationer under Andra… 2287 25.8.2014 Tyskland hade ett patent på radar redan år 1904. Radarutvecklingen i Tyskland var på 30-talet långt fram i jämförelse med andra länder. Tyska marinen använde radar sedan 1937. Radarstationer av typ Freya användes från 1939 och typ Würzburg från 1940. Tyska radarstationer användes också i Finland under fortsättningskriget. Se för även Guerlac, Henry E. Radar in world war II / Henry E. Guerlac. [Los Angeles] : Tomash Publishers ; 1987. - (The history of modern physics, 1800-1950; Vol. 8). Heinonen, Heikki E. Tutkan taipaleelta : miten se kaikki alkoikaan ja mitä sitten tapahtui / [toimittanut ja osin kirjoittanut] Heikki E. Heinonen. [Riihimäki] : Tutkamieskilta, 2011 Lappi, Ahti, ; Peitsara, Perttu, Salainen ase ilmapuolustuksessa : tutkat...
Hur hittar jag följande vetenskapliga arbete; En undersökning om pojkars betyg i den engelska skolan, publicerad av Centre for Economic Performance today i… 1159 18.8.2014 Du menar väl forskningen som berättas till exempel i den här webbsidan: http://genusnytt.wordpress.com/2012/02/17/forskning-kvinnliga-larares-f… Centre for Economic Performance har alla sina publikationer i sina sidor: http://cep.lse.ac.uk/_new/publications/default.asp Tyvärr har jag inte hittat den här undersökningen från deras sidor. Jag hittade den inte heller från WorldCat, som är världens störst bibliotekkatalog: http://newfirstsearch.oclc.org/WebZ/FSPrefs?entityjsdetect=:javascript=… eller från bibliotekens samkatalog Melinda: http://linda.linneanet.fi/F/?func=find-b-0&con_lng=fin&local_base=fin01…
Hur kom det sig att Athenarnes sång blev Försvarshögskolans honnörsmarsch? 1374 11.8.2014 Athenarnes sång var Kadettskolans honnörsmarsch. Försvarshögskolan grundades år 1993 då Kadettikoulu, Taistelukoulu och Sotakorkeakoulu slogs ihop till en enda högskola, Försvarshögskolan: http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/vZPJbq… Historien om Försvarshögskolans honnörsmarsch reddes ut på Försvarshögskolans bibliotek: Athenarnes sång (komponerad av Jean Sibelius) föreslogs år 1993 att bli Försvarshögskolans honnörmarsch. Förslaget godkändes, men belutet upphävdes senare. Efter det bad högskolans traditionkomission Försvarsmaktens dirigent Tapio Tsokkinen att arrangera en kompositionstävling. På grund av tidsbrist bad Tsokkinen musiköverstelöjtnant Teuvo Laine och dirigent Arthur Fuhrmann om förslag. Teuvo...
Hur eller var kan man få tag på Larin-Kyösti el Karl-Gustaf Larsson (pseydonym) novell "Keira ja Svakko" Ingår i samlingsverk "Leipä ja laulu". Har den… 1286 6.8.2014 Tyvärr är Larin-Kyöstis novell ”Keira ja Svakko” inte översatt till svenska. Verket ”Leipä ja laulu : kokoelmia kertomuksia ja taruja” (Otava, 1905) finns i Umeå universitets samlingar. Ni kan höra er för vid ert bibliotek i fall man därifrån kan beställa verket som fjärrlån. I fall Umeå bibliotek inte går med på ett fjärrlån finns verket på många bibliotek i Finland. http://dbgw.finlit.fi/kaannokset/index.php?lang=FIN http://libris.kb.se/ http://www.ub.umu.se/ http://monihaku.kirjastot.fi/fi/
Finns det i Finland en endaste kommun där det inte skulle finnas en endaste svenskspråkig person, och vice versa? 1057 4.8.2014 Enligt befolkningsstrukturstatistiken 31.12.2013 finns det 13 kommuner som inte har en enda svenskspråkig invånare, och 16 kommuner med bara en person vars modersmål är svenska. Vice versa: Det finns inga kommuner i Finland där inte en enda invånare skulle ha finska som modersmål. Sottunga har minst finskspråkiga personer (5 personer). All den här informationen hittar du också på Statistikcentralens websida i databastabellerna inom ämnesområdet Befolkningsstruktur. http://193.166.171.75/database/StatFin/vrm/vaerak/vaerak_sv.asp
Var kan man söka efter finska titlar online, motsvarande Kungliga bibliotekets tjänst i Sverige: http://libris.kb.se/ ? Jag letar specifikt efter information… 1401 15.7.2014 Finska titlar kan sökas via Fennica, som motsvarar Kungliga bibliotekets söktjänst: https://fennica.linneanet.fi/vwebv/searchBasic?sk=sv_FI
Hejsan! Vilket (förmodligen finskt) förlag är det som har en pytteliten muminpappasilhuett i sin logo? Nu handlar det troligtvis om barnlitteratur. 1246 8.7.2014 Finska förlaget Schildts har gett ut Tove Janssons Mumin-bok (1968) Muminpappans memoarer (som är en bearbetad version av Muminpappans bravader, 1950). Den här upplagan har på pärmen en liten muminpappasilhuett. Den är inte egentligen en logo, men kan det vara den som du letar efter? Via länken nedan kan du se bokens pärm: https://www.google.fi/search?q=muminpappans+memoarer&rls=com.microsoft:… Det finska förlaget Kirjalito har haft en logo med en figur som lite liknar Muminpappan. Från Kirjalito fick jag veta, att logon är gammal och ingen minns vem som har designat den och vad figuren föreställer. Den är inte en mumintroll, men den kan vara en gräshoppa. Förlaget har avstått från figuren, och den finns bara på deras gamla böcker....