Kan en tidigare president, som suttit två perioder, ställa upp ytterligare en gång om en annan president sitter en period i mellan?

Frågan ställd

Kan en tidigare president, som suttit två perioder, ställa upp ytterligare en gång om en annan president sitter en period i mellan?

Svar

Besvarad
Sist uppdaterat

Enligt Finlands grundlag 11.6.1999/731 – uppdaterad lagstiftning – finns det en paragraf för ämbetsperiod i följd.

54 §
Val av republikens president

"Republikens president utses genom direkt val för en ämbetsperiod av sex år. Presidenten skall vara infödd finsk medborgare. En och samma person kan väljas till president för högst två ämbetsperioder i följd."

Inga förändringar kom till paragraf 54 i Lag om ändring av Finlands grundlag 1112/2011, som trädde i kraft den 1 mars 2012.

Finlands grundlag 731/1999
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990731

Lag om ändring av Finlands grundlag 1112/2011
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20111112

I boken Uusi perustuslakimme (2000), skriven av Antero Jyränki finns följande text (sidan 120-121): "Samma person kan väljas till president för högst två ämbetsperioder i följd. Den tredje ämbetsperioden är möjligt för samma person, när mellan den andra och tredje perioden någon annan person har skött presidentens ämbete under en full period."

3 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.