Jag går just nu en kurs som heter "Litteratur och samtid" inom ämnesområdet litteratursociologi och pga av saker vi diskuterat i kursen har jag blivit nyfiken…

Frågan ställd

Hej! Jag går just nu en kurs som heter "Litteratur och samtid" inom ämnesområdet litteratursociologi och pga av saker vi diskuterat i kursen har jag blivit nyfiken på en del saker som har att göra med bibliotek. Jag hoppas att jag kan få svar på alla mina nedanstående frågor, dels för att stilla min egen nyfikenhet och dels för att kunna dela med mig av svaren på nästkommande kurstillfällen.

Först av allt undrar jag vad en bibliotekaries _alla_ arbetsuppgifter är, ifall det ingår läsning av nyinköpta böcker och analys på dem osv.

Sedan undrar jag hur urvalsprocessen går till när bibliotek köper in nya böcker. Använder bibliotekarier sig av internet och kollar in olika bokforum och bokbloggar för att se vilka nya böcker som verkar mest populära? Vilka kriterier måste de nya böckerna ha för att få köpas in? Hur viktigt är det för bibliotek att köpa in "samtida" böcker? Vilka slags böcker prioriteras, vad gäller varifrån i världen de kommer ifrån? Detta undrar jag för i kursen har vi tagit upp hur litteratur som kommer från till exempel Asien och Afrika (inte västvärlden) oftast försummas och glöms bort, medan den också i största grad är viktig och intressant litteratur. Vad kan bibliotek göra för att uppmuntra människor att läsa litteratur från andra delar av världen än den från väst? Är detta en uppgift bibliotek har eller bara sporadiskt tar sig då enskilda bibliotekarier känner att det är viktigt?

Ja, detta var några av mina frågor som jag spontant kommer på just nu. Jag vet att det blev ganska många men skulle bli väldigt tacksam om jag fick svar.

Svar

Besvarad
Sist uppdaterat

De frågor som du ställer angående principer för urval och inköp av böcker är någonting som varierar från bibliotek från bibliotek. Det svar jag kan ge dig gäller bara Helsingfors stadsbibliotek (och i viss mån Esbo, Vanda och Grankulla bibliotek som använder samma biblioteksystem, de s.k. Helmetbiblioteken).

I stort sett går urvalsprosessen till så att det på biblioteket finns en inköps- och katalogiseringsavdelningen som sköter sköter kontakterna till förlagen, både stora och små samt till privata utgivare. Personalen följer också aktivt med vad som publicerats via Internet, tidningar och annan media På grund av den information som fås om böckerna görs urvalslistor som biblioteken sedan får ta del av i elektronisk form. Varje bibliotek gör sitt eget urval utgående från sin egen budget. Böckerna köpes sedan in och katalogiseras och införs i bibliotekssystemet innan de delas ut till biblioteken.

Några direkta kriterier för vad som erbjuds är svåra att fastställa. Biblioteket strävar till att erbjuda sina kunder ett så brett utbud som möjligt. Men förstås finns det också material som inte erbjuds och som anses olämpligt. Genom tiderna har det begreppet varierat. De böcker som inköps är främst nya. Biblioteket har visserligen ett bokmagasin, men som folkbibliotek är dess uppgift att hålla sig med böcker som är aktuella och som går i lån.

Du undrar om det hör till en bibliotekaries uppgift att läsa och analysera böcker. Nuförtiden är utbudet på böcker så stort att det helt enkelt är omöjligt att hinna bekanta sig med alla nya böcker ( bibliotekarierna har så många andra uppgifter också). Däremot har det blivit allt vanligare att bibliotekarier analyserar böckerna på något nätforum t.ex bibliotekets webbsidor, facebook, Boksampo osv.

Tyngdpunkten på litteraturutbudet ligger främst på inhemsk litteratur, men idag har Helsingfors stadbibliotek litteratur på ca 60 olika språk. Orsaken till att utbudet från andra världsdelar inte är så stort beror på många saker, det är svårt att hitta personer med den rätta kännedomen om litteraturen, svårt att hitta de rätta förlagen och någon som kan språket tillräckligt för att katalogisera boken. Men nuförtiden har tex. Afrikas och Asiens litteratur lyfts fram i och med att de översatts till olika språk För att ta ett exempel, romanen "En halv gul sol" av Adichie, Chimamanda Ngozi ( beskriver Biafrakriget) som blivit väldigt populär. På de bokcirklar som biblioteken ordnar läser man ofta litteratur från andra länder.

0 röster
Fann du informationen nyttig?
 
Vill du lämna en ny fråga? Skicka din fråga här.

Kommentera svaret

Ei muotoiluja

  • Tillåtna HTML-taggar: <i> <b> <s>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.