Användar-ID:n för Biblioteken.fi

Användar-ID för webbplatsen Biblioteken.fi

Du får ett användar-ID till webbplatsen Biblioteken.fi genom att registrera dig i tjänsten på adressen: https://www.biblioteken.fi/user/register.
Då du är registrerad kan du beställa e-post om nyheter, fortbildning och arbetsplatser och annat aktuellt från Biblioteken.fi. När du loggat in kan du prenumerera på meddelandena genom att gå till fliken prenumerationer på Min sida. På samma sida kan du också beställa finskspråkiga meddelanden från Kirjastot.fi.   

Svarar-ID för Fråga bibliotekarien

Redaktionen, redaktionen@kirjastot.fi,  lägger till rättigheter att svara i Fråga bibliotekarien till ditt användar-ID för Biblioteken.fi. Om du från tidigare inte har användar-ID för Biblioteken.fi, skapar redaktionen ett användar-ID åt dig. 
Med svarar-ID:t kommer du åt att i den administrativa delen svara på frågor, redigera svar och diskutera om tjänsten Fråga bibliotekarien. Du kan också beställa meddelanden om inkomna frågor till din e-post.

Biblioteksregistret, Länkbiblioteket, Statistik för allmänna bibliotek

Användar-ID:n för Biblioteksregistret (Kirkanta), Länkbiblioteket och Statistikdatabasen för de allmänna biblioteken får du av redaktionen, redaktionen@biblioteken.fi. Anvisningar för Biblioteksregistret och Länkbiblioteket får du av redaktionen, redaktionen@biblioteken.fi. Regionförvaltningsverken ger råd om hur man fyller i statistiken i Statistiksdatabasen. 

Boksampo.fi

Du kan registrera dig som användare på Boksampo på adressen: https://www.boksampo.fi/sv/user/register. Som registrerad användare kan du skapa egna bokhyllor i Boksampo och kommentera verk. Ta kontakt med redaktionen om du är intresserad av att skapa större helheter till Boksampo: kirjasampo@kirjastot.fi