Handledning i informationssökning

På dessa sidor ger vi råd och tips om hur det lönar sig att planera sökningen, välja sökmetod, söka på nätet och vilka informationskällor du kan använda dig av samt hur du kan bedöma om informationen är pålitlig.  

 Tips för informationssökning:

Det är viktigt att ha goda kunskaper i informationssökning för att hitta rätt information snabbt och pålitligt. Att känna till olika sökmotorer, index, specialsökningar och databaser är en stor fördel. Genom att söka på Google får man ofta snabbt ett svar på vissa frågor, men alltid räcker inte det till. Därför är det viktigt att kunna utforma och utföra alternativa sökningar, till exempel genom att avgränsa sökningen eller känna till alternativa metoder och källor för att hitta rätt information. Kom ihåg att all information inte finns på nätet och att sökmotorerna inte heller hittar all information som finns på nätet. 

När du söker information

 • Fundera på vad du söker för information. Definiera ämnet, frågan eller problemet.
 • Fundera på vem som kan ha producerat den information du söker. Var är det värt att söka, hurudana informationskällor kunde du använda: är det frågan om myndighetsinformation, forskningsresultat, åsikter, nyhetsartiklar, statistik?
 • Planera din sökning noggrant, fundera på vilka sökmetoder och söktermer du tänker använda dig av.  Förlitar du dig på en enkel ordsökning i en sökmaskin eller utnyttjar du t.ex. Boolesk logik eller avancerad sökning för att kombinera söktermerna?
 • Bekanta dig med flera olika sökmetoder och lär dig använda dem ordentligt!
 • Lär dig att effektivt använda alla egenskaper Google erbjuder
 • Förlita dig inte automatiskt till sökmaskinernas bassökning. Ofta hittar man informationen via den, men sökning i ett index, en databas eller en specialsökning är ofta effektivare sätt att hitta information
 • Begränsa och formulera om din sökning vid behov för att få ett bättre resultat.
 • Gå igenom sökresultaten noggrant - den bästa länken finns nödvändigtvis inte högst uppe på träfflistan.
 • Förhåll dig kritiskt till den information du hittar, utvärdera informationen och fundera på hur pålitlig den är.
 • Kom ihåg, att all information inte nödvändigtvis finns på internet!
 • Det finns inte bara ett riktigt sätt att genomföra en informationssökning och det kan finnas flera svar på problem eller frågor. Först då man studerar den funna informationen blir det klart vad dess värde är för just den uppgiften.