Katalogisering och innehållsbeskrivning

På Nationalbibliotekets webbplats finns tjänster för organisationer på sidan https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/tjanster. Här finns information om t.ex. metadata, beskrivningsregler, ISBN, och URN.

Format och katalogisering

Tesaurusar och ontologier

Bibliotek, arkiv och museer använder sig av ämnesord för innehållsbeskrivning av material och resurser. Med hjälp av ämnesorden är det också lättare att hitta relevant material. Ämnesorden finns i tesaurusar, ontologier, ämnesordslistor eller som uppslag i register till klassifikationssystem.

Nationalbibliotekets tesaurus- och ontologiservice Finto ger tillgång till en rad olika nationella tesaurusar och ontologier, bl.a. nedanstående. 

Klassifikationssystem

Klassifikationssystemen är oftast hierarkiska och baserar sig på koder. Klassifikationssystem används för att ordna och presentera materialet på ett systematiskt sätt. Klassifikationen styr i regel böckernas uppställning på hyllorna, men är också ett sätt att strukturera materialet i bibliotekskataloger och söktjänster på webben.

  • KAB: Klassifikationssystemet för de allmänna biblioteken i Finland. I Webb-KAB kan du söka på ord och klass samt bläddra i klasser och register. 
  • HSKS: Webbversionen av Helsingfors stadsbiblioteks klassifikationssystem. HSKS innehåller tabeller och register. 
  • UDK – Den universella decimalklassifikationen (Universal Decimal Classification, UDC) används över hela världen och har publicerats på flera språk. Flera universitetsbibliotek i Finland använder sig av UDK.