Biblioteksföreningar och fackföreningar och biblioteksrelaterade organisationer

Finland

Biblioteksföreningar 

Fackföreningar

Sverige

Danmark

Norge

Norden

Europa

  • CENL / Conference of European National Librarians
  • EBLIDA / European Bureau of Library, Information and Documentation Associations
  • LIBER / Organisationen för de europeiska forskningsbiblioteken

Globalt