Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtandet för enheten för nationella utvecklingstjänster vid Helsingfors stadsbibliotek.

Den här webbplatsen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller webbplatsen www.biblioteken.fi och har upprättats 15.12.2022. Bedömningen av webbplatsens tillgänglighet baserar sig på självbedömning.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen uppfyller till största delen de tillgänglighetskriterier på nivåerna A och AA som krävs enligt lag, men till viss del har det webbplatsens äldre innehåll de tillgänglighetsbrister som beskrivs nedan.

Webbplatsen innehåller kontorsprogramfiler (t.ex. pdf, doc, ppt), som inte är tillgängliga. Av dessa omfattas de som publicerats före den 23 september 2018 inte av lagstiftningen.

Innehåll som inte är tillgängligt

Webbplatsen uppfyller inte ännu till alla delar kraven.

1. Möjlig att uppfatta

1.1.1 Innehåll som inte är text

  • Vissa bilder på webbplatsen saknar textmotsvarighet. På webbplatsen finns även dekorativa illustrationer som inte är markerade som sådana.

1.3.1 Information och relationer

  • Bristfällig användning av rubriknivåer: Rubriknivåerna framskrider inte alltid logiskt, på vissa sidor är rubrikerna inte tekniskt definierade som rubriker och på vissa ställen har rubriknivåerna använts semantiskt felaktigt.

2. Hanterbar

2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

  • På webbplatsen finns oklara länkar, vars syfte inte framgår av länktexten. Det finns upprepningar i länkningen. Alla länkar som leder bort från webbplatsen eller som öppnar bilagor (t.ex. pdf) är inte markerade.

3. Begriplig

3.2.4 Konsekvent identifiering

  • Ändringar i webbläsarens sammanhang: länkar och pdf-filer öppnas i samma eller i en ny flik.

Hittade du brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Berätta det för oss, så gör vi vårt bästa för att reparera bristerna.

Ge din respons om tillgängligheten via det här webbformuläret.

Du kan också skicka respons till e-postadressen redaktionen@biblioteken.fi.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta först oss, webbplatsens upprätthållare om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000