Statistik

Statistik för allmänna biblioteken

Undervisnings- och kulturministeriet svarar tillsammans med regionförvaltningsverken för statistiken för de kommunala allmänna biblioteken på fastlandet. De allmänna biblioteken tar del i produktionen av statistikuppgifterna. Åland har sin egen biblioteksstatistik. 

Statistik för forsknings- och specialbibliotek

Nationalbiblioteket ansvarar för upprätthållandet av de vetenskapliga bibliotekens statistikdatabas.Den gemensamma statistiken över de vetenskapliga biblioteken innehåller information om nationalbiblioteket, universitetsbiblioteken, yrkeshögskolebiblioteken samt ett antal specialbibliotek.