Symbolen för de allmänna biblioteken

Yleisten kirjastojen tunnus

Rådet för de allmänna biblioteken beslöt på sitt möte den 10 –11.11.2016 (protokoll på finska) att rekommendera användandet av en gemensam symbol för biblioteken. Bibliotekens tjänster är öppna för alla, men för att vara tillgängliga måste biblioteken gå att känna igen i den fysiska omgivningen och på nätet.

Ibruktagandet av symbolen för de allmänna biblioteken är en av åtgärderna för att göra bibliotekstjänsterna tillgängligare både i det fysiska rummet och på nätet.

Bibliotekssymbolen särskiljer de allmänna bibliotekenbs tjänster från andra tjänster i vilka ordet bibliotek används. Symbolen visar också var biblioteket finns i byggnader där det finns många olika aktörer. Symbolen kan t.ex. hjälpa besökare från andra orter eller personer som har svårt att läsa att hitta till biblioteket.

Symbolen kan användas av allmänna bibliotek vars verksamhet baserar sig på lagen om allmänna bibliotek.

Bibliotekssymbolen består av en bild och ordet bibliotek på olika språk. Vi har gjort
Grafiska riktlinjer för symbolen. Biblioteket eller kommunen behöver inte ändrar sin egen grafiska profil  för att ta i bruk symbolen.

Olika versioner av symbolen

Du kan ladda ner olika versioner av symbolen från Biblioteken.fi: s materialbank. Grundversionen är symbolen utan text. Versionerna med text finns i vågräta och lodräta versioner . Png-versioner är lämpliga för användning på nätet. Ai-versionerna är i vektorformat och kan öppnas med Adobe Illustrator. De är lämpliga för trycksaker och kan skalas upp. 

Exempel på användning

Arbetskläder i Lahtis stadsbibliotek 
Epos-bibliotekens bibliotekskort
Kirjanmerkit Kirjasampo.fi ja Makupalat.fi.
Vägvisare, modell.
Anders-bibliotekens användarregler.
Bibliotekssymbolen i nedre balken på Ellibs-sidan .
Biblioteksymbolen på Lapin kirjastos webbplats.