Förvaltning och lagar

  Undervisnings- och kulturministeriet

  Vid undervisnings- och kulturministeriet bereds de nationella bibliotekspolitiska riktlinjerna, förvaltningsområdets budgetproposition samt lagstiftning som gäller biliotek för beslutsfattande i riksdagen.

  Ministeriet beviljar understöd för att utveckla bibliotek och deltar i arbetet för att man bättre ska kunna utnyttja de gemensamma datalagren.

  Ärenden som gäller de allmänna biblioteken hör till ministeriets kultur- och konstpolitiska avdelning och ärenden som gäller vetenskapliga bibliotek till högskole- och forskningspolitiska avdelningen.

  Undervisnings- och kulturministeriets sidor om bibliotek

  Regionförvaltningsverket

  Regionförvaltningsverkets biblioteksväsende främjar de allmänna bibliotekens verksamhet så att de mål som uppställts för biblioteken kan uppnås. Regionförvaltningsverket ordnar också kortvarig fortbildning för bibliotekspersonal. Utbildningarna behandlar bl.a. lagstiftning, utvecklandet och ledningen av biblioteken och bibliotekens internationalisering.

  Kommuner eller kommunala allmänna bibliotek kan ansöka om statsunderstöd av regionförvaltningsverket för lokal eller regional försöks- och utvecklingsverksamhet vid de allmänna biblioteken.

  Regionförvaltningsverket ansvarar tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet för den nationella basstatistiken över kommunernas allmänna bibliotek.

  Regionförvaltningsverket sidor om biblioteksväsendet

  Regionförvaltningsverkets andra informationskanaler

  Lagar, förordningar och riktlinjer

  På UKM:s webbplatts hittar du information om och länkar till Lagen om allmänna bibliotek och andra lagar och förordningar som berör bibliotek: