Upphovsrätt i biblioteksarbetet

Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket. Om upphovsrätten föreskrivs det i upphovsrättslagen och upphovsrättsförordningen. Huvudregeln är att det krävs lov att använda ett verk tills det har gått 70 år efter upphovsmannens (författarens, översättarens, kompositörens, ljudboksuppläsarens, illustratörens, fotografrafens, osv.) död. Upphovsrätten till ett verk uppstår automatiskt då en person skapar ett skriftligt eller konstnärligt verk, som uppnår verkshöjd.

Om ett bibliotek vill använda upphovsrättsskyddat material, måste det i många fall få tillstånd av antingen verkets upphovsman eller den organisation som representerar denne. Biblioteken kan fråga upphovsrättsföreningar och utgivare om råd gällande licenser. En del anvisningar finns i materialet på denna sida.

Webbsidor med information och råd om upphovsrätten

Upphovsrättsorganisationer och användningstillstånd

Upphovsrättsorganisationerna representerar sina medlemmar i upphovsrättsfrågor. Av upphovsrrättsorganisationerna och av upphovsmännen kan man fråga om bibliotekets rättigheter att använda verk t.ex. för evenemang och nätsändningar.

Upphovsrätt internationellt

Organisationer som främjar medborgarnas rättigheter