Evenemangs- och idébank

Foorumi (YHTEYS-foorumi)

Kategorier
luennot
opastus
työpajat
asiakkaiden osallisuus ja yhteistyö
Målgrupp
nuoret
aikuiset
Varaktighet
puoli päivää
Pris
gratis
Beskrivning och målsättning

~~Kansalaisfoorumin tapaa käsitellä asioita on deliberatiivinen eli keskusteleva demokratia. Kansalaisfoorumin tavoite on aktivoida ja voimaannuttaa ihmisiä sekä saada käsittelyyn uudenlaisia näkökantoja toisin kuin esimerkiksi virkamiesselvityksissä. Monipuolisesti valitut asiantuntijat tuovat uusia näkökulmia keskusteluun. Sitä kautta kansalaisfoorumi voi miettiä, millä tavalla alueilla eri asioissa voitaan edetä.

~~Kansalaisfoorumissa kootaan joukko ihmisiä pohtimaan valittua teemaa. Aiheina tulevat olemaan esim. turvaverkkojen rakentaminen ja yhteisöjen turvallisuus, hyvät yhteisöt ja ihmisläheiset päätöksentekojärjestelmät ja alueet, ikääntyvien ihmisten tarpeet työurien pitentyessä tai yhteisöllisyys kouluissa. Kansalaisfoorumi päättää työnsä julkilausumaan.

 

 

 

 

Rekommenderad tidpunkt
Illalla, jotta työssäkäyvät ehtivät mukaan.
Aktörer och samarbetsparter
Kansalaisopistot, kirjastot.
Kansalaisfoorumeihin kutsutaan asiantuntijoita, jotka tuovat teemaan monipuolisesti erilaisia näkökulmia. Foorumin ei tarvitse olla yksimielinen ja se voi äänestääkin. Lopputuloksena pyritään sellaiseen tulokseen, että jokainen pystyisi allekirjoittamaan julkilausuman.

Foorumilla on fasilitaattori, joka huolehtii siitä, että jokainen halukas saa esittää argumenttinsa ja tulee kuulluksi. Hän ei ole puheenjohtaja vaan objektiivinen aktivoija. Foorumilla ei ole lainkaan puheenjohtajaa sen varsinaisessa merkityksessä.
Material som behövs och materialets användningsändamål
Fläppitaulut tai vastaava, tusseja, muistiinpanopaperia.
Tillstånd, avtal och upphovsrättsfrågor
Hankehallinnon paperit lähinnä. Julkilausuma allekirjoitetaan.
Hur evenemanget eller idéen genomförs

~~Kansalaisfoorumia varten kootaan asiantuntijanryhmä, johon kutsutaan useiden eri intressitahojen edustajia, jotta kansalaisfoorumeihin valittujen aiheiden asiantuntemus tulee mahdollisimman laajasti huomioiduksi. Asiantuntijaryhmän kokoamisen jälkeen suunnitellaan markkinointi. Kansalaisfoorumiin pyritään saamaan käsiteltävän aiheen kannalta mahdollisimman laajapohjainen edustus. Markkinointia varten käytetään hyväksi media ja hankkeessa mukana olevien organisaatioiden olemassa olevia tiedotusverkostoja.

I vilket skede borde man börja ordna evenemanget, motiveringar
Markkinointi aloittaa mahdollisimman varhain ja monissa väylissä. Käytännön asioiden, tilojen ja tekniikan käytön testaamiset ja sopimiset.
Informering
tiedotusta toimijoiden kautta mahdollisimman paljon.
Annat att ta i beaktande
Aktiiviseen kansalaisuuteen kannustaminen kiireisenä aikana on haastavaa. Joskus kevyemmät ns. pop-up foorumit voivat tuoda enemmän ideoita ja ajatuksia rivikansalaisilta. Tuolloin ohjelma on vapaampi ja foorumissa on rennompi tunnelma. Tietoa jaetaan silti asiasta ja mennään ihmisten luo, vaikkapa jonkun kaupan pihaan tms.
Inverkan på annan verksamhet i biblioteket, t.ex. oväsen
Joustava toiminta.
Det bibliotek som gjort evenemangsbeskrivningen och Kontaktuppgifter
Rovaniemi, Posio, Valkeakoski
leila.rautio@ulapland.fi