Evenemangs- och idébank

Lukuiloa kaikille: Kirjastossa on kivaa -ilta Oulun kaupungikirjastossa

Kategorier
kirjastonkäyttö / tiedonhaku
kirjallisuus
Varaktighet
0-2h
Pris
gratis
Beskrivning och målsättning

Kirjastossa on kivaa -ilta järjestettiin Oulun kaupunginkirjastossa, Rajakylän lähikirjastossa. Tapahtuma toteutettiin yhdessä Rajakylän koulun vanhempainyhdistyksen ja Oulun kaupungin nuorisotoimen kanssa. Tavoiteena oli järjestää ilta, jossa kerrottaisiin lukemisen merkityksestä.

Tapahtuman aluksi Rajakylän koulun vanhempainyhdistys sekä Rajakylän nuorisotoimi ja kirjasto esittelivät toimintaansa koululaisille ja koululaisten vanhemmille.

Kirjastossa on kivaa -illan aikana vinkattiin ykkösille suunnattua kirjallisuutta sekä ykkösten vanhemmille sopivaa kasvatuksellista kirjallisuutta. Vinkkauksessa käytettiin myös mediaa esittelemällä uutuuskirjoja powerpoint -esityksenä. Vanhemmille ja lapsille kerrottiin lukemisen tärkeydestä. Kirjasto järjesti tämä osion ja vinkkasi ekaluokkalaisille sopivaa kirjallisuutta sekä kasvatustieteellistä kirjallisutta ekaluokkalaisten vanhemmille.

Vanhempainyhdistys järjesti kirjastossa lapsille satutuokion ja ohjasi valmiiksi tulostettujen kuvien väritystä. Nuorisotoimi järjesti onnenpyörän pyöritystä lapsille  kirjastossa ja jututti samalla tulevia ekaluokkalaisia.

Lukuiloa tuotiin esille uudella tavalla.

Rekommenderad tidpunkt
Iltapäivä - ilta
Aktörer och samarbetsparter
Oulun kaupunginkirjasto
Rajakylän koulun vanhempainyhdistys
Oulun kaupungin nuorisotoimi
Material som behövs och materialets användningsändamål
Projektori ja valkokangas kirjallisuuden esittelyyn.
Tulostettuja värityskuvia satuhahmoista lasten toiminnalliseen tuokioon.
Onnenpyörä lasten toiminnalliseen tuokioon.
Hur evenemanget eller idéen genomförs

Tapahtuma toteututaan yhteistyönä paikallisen vanhempainyhdistyksen ja nuorisotoimen kanssa. Tapahtuma toteutetaan kirjaston tiloissa. Tapahtuman sisältö on kirjallisuuden esiin tuominen ja lukemisharrastuksen edistäminen uudella, iloisella tavalla.

I vilket skede borde man börja ordna evenemanget, motiveringar
Järjestelyt tulee aloittaa vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.
Informering
Tiedotus ennen tapahtumaa on kirjaston tiedotusta. Lisäksi vanhempainyhdistys tiedotti jäsenilleen tilaisuudesta.

Tapahtuman aikana toimijat kertoivat osioistaan tapahtuman alussa.
Annat att ta i beaktande
Osallistujat saivat vapaasti valita mihin osiohin halusivat ottaa osaa
Inverkan på annan verksamhet i biblioteket, t.ex. oväsen
Tapahtumapäivänä tulee ottaa huomioon eri-ikäiset osallistujat. Tilojen käytöstä sopiminen eri toimijoiden välittä on tärkeää.
Det bibliotek som gjort evenemangsbeskrivningen och Kontaktuppgifter
Oulun kaupunginkirjasto, Rajakylän kirjasto
Eeva Mäkinen p. 044 7037 442