Evenemangs- och idébank

Historian tiedonlähteiden ilta Lauttasaaressa

Kategorier
mediakasvatus
kirjastonkäyttö / tiedonhaku
historia
opastus
asiakkaiden osallisuus ja yhteistyö
Målgrupp
kaikki asiakkaat
ikäihmiset
Varaktighet
0-2h
Beskrivning och målsättning

Lauttasaaressa Helsingissä on aktiivista kiinnostusta kaupunginosan historiaan. Kirjastolla järjestettiin kiinnostuneille tilaisuus kuulla, mistä paikallishistoriatietoa saa verkosta ja arkistoista.

Tapahtumaan liittyy myös FB-ryhmä Lauttasaari ennen - kuvia ja kysymyksiä, jonka perustin kesällä 2018. Se sai muutamassa kuukaudessa 800 jäsentä, jotka muistelevat, kaivelevat omia arkistojaan ja jakavat tietojaan. Tämän ryhmän jäseniä oli osallistujista noin puolet.

Aktörer och samarbetsparter
Lauttasaaren kirjaston tiloissa kirjaston tiedonhaun opastaja (Kirjastot.fi) ja Lauttasaaren historian tuntija.
Material som behövs och materialets användningsändamål
Tietokone, valkokangas ja internet-yhteys, kaiuttimet radio-ohjelmanäytteitä varten.
Hur evenemanget eller idéen genomförs

Käytetään hyväksi valtakunnallisia paikallistiedon lähteitä Finna.fi, digi.kansalliskirjasto.fi ja sieltä erityisesti historialliset sanomalehdet ym. 

Lista Lauttasaaressa käytetyistä lähteistä verkon osalta: http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Lauttasaaren_kirjasto/Juttuja_kirjastosta/Lauttasaaren_historian_tiedonhakuilta(160261) 

Järjestetään paikalliskokoelman näyttely lähelle tilaa, jossa opastetaan. 

Sovitaan, mihin tullaan tallentamaan linkkivinkit, jotta osallistujien ei tarvitse kynällä ja paperilla pitää kirjaa. Voidaan myös jakaa linkkejä paperilla, mutta verkko on helpompi käyttäjälle.

I vilket skede borde man börja ordna evenemanget, motiveringar
Kirjaston kannattaa koota paikallistiedonlinkkejä koko ajan ja miettiä, miten niitä hyödynnetään sivuilla myös tapahtuman jälkeen.
Informering
Some-ryhmät: Lauttasaari elää, Laru-liike ja Lauttasaari ennen, FB-ryhmiä. Niissä tieto kahteen tai useampaankin kertaan tapahtumavinkkinä.
Lauttasaari-lehden "Minne mennä"-palsta viikkoa ennen.
Kirjaston ovessa juliste paria viikkoa ennen.
Annat att ta i beaktande
Mukaan voi ottaa myös oman kaupungin karttasivuja ym. jos niitä verkosta löytyy. Kts. linkki esiteltyjen verkkoresurssien listaan.
Inverkan på annan verksamhet i biblioteket, t.ex. oväsen
Tekniikan ja yhteyksien varmistaminen ennen kuin yleisö saapuu.
Det bibliotek som gjort evenemangsbeskrivningen och Kontaktuppgifter
Lauttasaaren kirjasto ja Kirjastot.fi
päivi.litmanen-peitsala@kirjastot.fi