Evenemangs- och idébank

Lego-klubi

Kategorier
sadut
käsityöt / käsillä tekeminen
Målgrupp
lapset
Varaktighet
0-2h
Pris
gratis
Beskrivning och målsättning

Lego-klubissa rakennetaan legoista yhdessä annetun aiheen mukaisia rakennelmia luoden uusia tarinoita. Valmiista töistä kootaan näyttely lasten alueella oleviin vitriineihin. Rakentajien keksimät tarinat kirjoitetaan ylös ja asetetaan esille rakennelmien kanssa. Kokoamistuokioon liittyy sosiaalinen ulottuvuus, joka kehittää sosiaalisten tilanteiden lukutaitoa ja kykyä keskustella erilaisten ihmisten kanssa. Nämä ovat keskeisesti monilukutaitoon liittyviä teemoja. Monilukutaito ei lisäksi ole pelkästään vastaanottavaa lukemista, vaan sen piirissä lisätään ja korostetaan osallistumisen, vaikuttamisen ja tekemisen mahdollisuuksia, joihin myös lego-klubi kannustaa.

Meillä lego-klubeja on järjestetty kerran kuussa ja jokainen kerta on tunnin mittainen.

Material som behövs och materialets användningsändamål
Legoja, alustoja, kyniä ja paperia.
Hur evenemanget eller idéen genomförs

Tuokio aloitetaan lukemalla jokin lyhyt tarina. Sen jälkeen lapsille annetaan legot ja he saavat alkaa rakentamaan luettuun tarinaan liittyvää rakennelmaa. Kun rakennelma on valmis, lapsi (tai vanhempi) kirjoittaa paperille tarinaa rakennelmasta, mikä se on, mitä siinä tapahtuu jne. Valmiit legorakennelmat paperilappuineen viedään näyttelyvitriineihin esille.

Legoja on hyvä jakaa useampaan laatikkoon, jokaiseen pöytään omansa. Legojen määrästä riippuen saattaa olla järkevää rajata osallistujamäärää, jotteivat legot lopu kesken.

Parituntisessa versiossa lapset saavat itse ensin keksiä tarinan (esim. tarinanoppien avustuksella, saduttamalla), ja tarinan luomisen jälkeen tarina kuvitetaan legorakennelmin.

Det bibliotek som gjort evenemangsbeskrivningen och Kontaktuppgifter
Lahden pääkirjasto
Lasten ja nuorten palvelut / lastenosasto.kirjasto@lahti.fi / 044 018 7106