Evenemangs- och idébank

Ekaluokkalaisten ilta

Kategorier
kirjastonkäyttö / tiedonhaku
Målgrupp
lapset
Varaktighet
puoli päivää
Pris
gratis
Mer information: Mahdollinen mehutarjoilu tietenkin hankittava
Beskrivning och målsättning

Ekaluokkalaisten oma ilta, jonne kutsutaan kaikki alueen koulujen ekaluokkalaiset. Tavoitteena on, että jokaisella kaupungin ekaluokkalaisella olisi oma kirjastokortti. 

Tapahtumassa on monenlaista matalan kynnyksen ohjelmaa. Meillä on esimerkiksi ollut kirjastosuunnistusta, tietokilpailuja, piirustustehtäviä sekä pientä tarjoilua. Lisäksi olemme pyytäneet alueemme lukukoiria rapsuteltaviksi sekä tietenkin esittelemään omaa toimintaansa.

Ekaluokkalaisten mukana kirjastoon saapuu yleensä koko perhe ja samalla saadaan helposti esiteltyä kirjaston eri palvelumahdollisuuksia myös harvemmin käyville asiakkaillamme.

Rekommenderad tidpunkt
Koulujen alku elokuussa
Aktörer och samarbetsparter
Opettajien kautta olemme saaneet tiedon jokaisen ekaluokkalaisen kotiin.
Material som behövs och materialets användningsändamål
Askartelumateriaaleja oman innostuksen mukaan.
I vilket skede borde man börja ordna evenemanget, motiveringar
Kerran suunniteltu on lähes valmiiksi tehty muinakin vuosina, sillä kohderyhmä vaihtuu joka vuosi. Hyvän pohjan päälle on hyvä rakentaa.
Elokuu on oivallista aikaa järjestää tapahtuma, sillä koulutien alku on sitä jännittävintä aikaa sekä itse ekaluokkalaisille mutta myös heidän vanhemmilleen. Koulutien alkuun kaivataan myös verkostoitumista muiden vanhempien kanssa ja kirjasto on neutraali tapaamisympäristö.
Informering
Jos koulu on jo alkanut, tiedotus kannattaa hoitaa opettajien kautta.
Kirjaston omat tiedotuskanavat tavoittavat myös hyvin perheitä. Lisäksi kannattaa markkinoida myös esimerkiksi alueen lapsiperheille suunnatuissa tapahtumainfoissa mm. Facebookissa.
Inverkan på annan verksamhet i biblioteket, t.ex. oväsen
Tavoitteena on saada paikalle mahdollisimman paljon koulunsa aloittavia lapsia ja heidän perheitään, joten väkeä on toivottavasti enemmän kuin normaalisti.
Det bibliotek som gjort evenemangsbeskrivningen och Kontaktuppgifter
Seinäjoen kaupunginkirjasto
Outi Kytöniemi outi.kytoniemi@seinajoki.fi