Ekaluokkalaisten ilta

Beskrivning och målsättning

Ekaluokkalaisten oma ilta, jonne kutsutaan kaikki alueen koulujen ekaluokkalaiset. Tavoitteena on, että jokaisella kaupungin ekaluokkalaisella olisi oma kirjastokortti. 

Tapahtumassa on monenlaista matalan kynnyksen ohjelmaa. Meillä on esimerkiksi ollut kirjastosuunnistusta, tietokilpailuja, piirustustehtäviä sekä pientä tarjoilua. Lisäksi olemme pyytäneet alueemme lukukoiria rapsuteltaviksi sekä tietenkin esittelemään omaa toimintaansa.

Ekaluokkalaisten mukana kirjastoon saapuu yleensä koko perhe ja samalla saadaan helposti esiteltyä kirjaston eri palvelumahdollisuuksia myös harvemmin käyville asiakkaillamme.

Kategorier
biblioteksanvändning / informationssökning
Målgrupp
barn
Evenemangets längd
en halv dag
Kostnader för evenemanget
gratis
Tilläggsinformation om priset
Mahdollinen mehutarjoilu tietenkin hankittava
Rekommenderad tidpunkt
Koulujen alku elokuussa
Aktörer och samarbetsparter
Opettajien kautta olemme saaneet tiedon jokaisen ekaluokkalaisen kotiin.
Material som behövs och materialets användningsändamål
Askartelumateriaaleja oman innostuksen mukaan.
I vilket skede borde man börja ordna evenemanget, motiveringar
Kerran suunniteltu on lähes valmiiksi tehty muinakin vuosina, sillä kohderyhmä vaihtuu joka vuosi. Hyvän pohjan päälle on hyvä rakentaa.
Elokuu on oivallista aikaa järjestää tapahtuma, sillä koulutien alku on sitä jännittävintä aikaa sekä itse ekaluokkalaisille mutta myös heidän vanhemmilleen. Koulutien alkuun kaivataan myös verkostoitumista muiden vanhempien kanssa ja kirjasto on neutraali tapaamisympäristö.
Informering
Jos koulu on jo alkanut, tiedotus kannattaa hoitaa opettajien kautta.
Kirjaston omat tiedotuskanavat tavoittavat myös hyvin perheitä. Lisäksi kannattaa markkinoida myös esimerkiksi alueen lapsiperheille suunnatuissa tapahtumainfoissa mm. Facebookissa.
Det bibliotek som gjort evenemangsbeskrivningen
Seinäjoen kaupunginkirjasto
Kontaktuppgifter
Outi Kytöniemi outi.kytoniemi@seinajoki.fi
Inverkan på annan verksamhet i biblioteket, t.ex. oväsen
Tavoitteena on saada paikalle mahdollisimman paljon koulunsa aloittavia lapsia ja heidän perheitään, joten väkeä on toivottavasti enemmän kuin normaalisti.