Regionförvaltningsverkets informationskanaler för biblioteksväsendet

Regionförvaltningsverket (RFV) har många webbsidor som berör bibliotek. Basinformation om RFV:s verksamhet finns på sidan Biblioteksväsendet. I de regelbundet publicerade nyhetsbreven finns både aktuell information och anvisningar. 

RFV understöder

RFV fortbildar

RFV utvärderar och producerar information