Anvisningar för fjärrlån

Lokalisering av fjärrlån

Ett viktigt lokaliseringsverktyg för fjärrlån i Finland är Finna.fi.  Alla allmänna biblioteks kontaktuppgifter och webbibliotek hittar du i Biblioteksregistret. Länkar till de viktigaste nordiska biblioteken hittar du på sidan Nordiska bibliotek

Allmänna direktiv för fjärrlån (ur Kaukopalvelun käsikirja)

Finländska direktiv och praxis för fjärrlån baserar sig på IFLA:s internationella principer, som definierar syftet med fjärrlån, bibliotekens rättigheter och skyldigheter, samt centrala procedurer.

Definition

Fjärrlån är lån av material som inte finns i det egna bibliotekek, som biblioteket beställer för låntagarnas räkning på deras begäran.  Biblioteken har olika praxis för att leverera fjärrlån inom samma kommun. 

Beställning

  1. Bibliotek som beställer ett fjärrlån är skyldigt att kontrollera och komplettera de bibliografiska uppgifterna i låntagarens beställning, samt att lokalisera publikationen. Beställningen skall sändas till ett bibliotek som har publikationen.
  2. Fjärrlånebeställningar bör behandlas snabbt. Varje bibliotek bör kontrollera och lokalisera en ofullständig beställning så snabbt som möjligt.
  3. Friexemplarbiblioteken fjärrlånar skönlitteratur endast för forskningsändamål. Samlingen av friexemplar i Nationalbiblioteket är en nationell arkivsamling och kan därför inte fjärrlånas.
  4. Fjärrlånebeställningen görs på det sätt det avsändande biblioteket önskar, t.ex. direkt i databasen eller via ett e-formulär. Om beställningen görs per e-post ska den vara välstrukturerad och mottagaren ska redan vid första anblicken kunna se vem som beställer och vad man beställer, samt faktureringsadressen, om den är en annan än levereransadressen.

Verkställande av beställningar

  1. Biblioteken enligt eget gottfinnande avstå från att låna ut material. Eventuella begränsningar ska framgå på bibliotekets webbplats.
  2. Det långivande biblioteket har rätt att bestämma lånetiden och övriga lånevillkor. Lånetiden bör vara tillräckligt lång med beaktande av postgången i vardera riktningen.
  3. Om en publikation inte får lånas ut kan biblioteken sända en kopia och likaså om en låntagare behöver bara en del av en publikation, t.ex. en kortare artikel.
  4. Vid fjärrlån och kopiering samt vid förmedling av elektroniska dokument följs lagen och förordningarna om upphovsrätt.
  5. Ifall inget annat avtalats mellan biblioteken är det bibliotek som beställer fjärrlån är ansvarigt för lånet. Lånet bör återlämnas i tid och omsorgsfullt förpackat. Eventuella omlån skall göras före förfallodagen.

Snabbhet vid behandlingen av fjärrlån

Begäran om fjärrlån bör behandlas så snabbt som möjligt. Vid leverans av fjärrlån används snabbaste möjliga transport. 

Avgifter

Bibliotek som beställer fjärrlån erlägger avgifterna för återsändning samt de avgifter sändarbiblioteket debiterar för fjärrlån och kopior. Vid inkassering av avgifter följs de förordningar som är i kraft samt bibliotekens utlåningsregler och prisförteckningar. För att minska kostnaderna för lån mellan biblioteken rekommenderas perioddebitering eller förhandsbetalning.

Statistik

De vetenskapliga biblioteken följer Nationalbibliotekets anvisningar för fjärrlånestatistik. De allmänna biblioteken följer undervisnings- och kulturministeriets anvisningar

Övriga anvisningar

Vid beställning av internationella fjärrlån följs IFLAs anvisningar om fjärrlån. Document Delivery and Resource Sharing Section

 

Närmare anvisningar finns på finska i Kaukopalvelun käsikirja (pdf)