Vad är Vake?

Biblioteken.fi-helheten är en del av Vake, dvs. de allmänna biblioteketens Nationella utvecklingstjänster. Vakes uppgifter är baserade på bibliotekslagen (2016). Vi har år 2020 gjort en broschyr som presenterar Vake och dess uppgifter. Broschyren finns på finska, svenska och engelska, också som tillgängliga versioner.

Broschyrens pärmbild

Det finns en tryckt version av broschyren på finska och svenska. Du kan fråga efter den på adressen toimitus (at) kirjastot.fi.