De allmänna bibliotekens riksomfattande utvecklingsuppdrag

Vad och för vem?

 • Nationella utvecklingstjänster: VAKE producerar och utvecklar webbinnehåll, plattform- och gränssnittstjänster, kommunikationstjänster och andra tjänster för de allmänna biblioteken i hela landet.
 • Dessutom främjar och stöder VAKE samarbete mellan biblioteken och internationell kommunikation.
 • Bibliotekslagen (2016) definierar VAKE så här: ” I syfte att stödja verksamheten vid de allmänna biblioteken på ett rättvist sätt byggs de allmänna bibliotekens gemensamma tjänster upp och främjas samarbetet mellan de allmänna biblioteken inom ramen för riksomfattande utvecklingsuppdrag.”
 • Det riksomfattande utvecklingsuppdraget sköts av Helsingfors stadsbibliotek och finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Allt baserar sig på samarbete: hundratals biblioteksanställda deltar i produktionen av VAKE:s tjänster – och drar själva nytta av dem.

Hem till förfogande: VAKE erbjuder plattformar för tjänster.

Alla gynnas: biblioteksanvändarna har nytta av arbetet,  t.ex. Som inbäddat innehåll på det egna bibliotekets sidor.

Lyssnande utveckling: utvecklingsarbete som görs i samarbete med olika aktörer skapar bättre tjänster och smidigare förfaringssätt i vardagen.

Samarbete och gemensamma tjänster

Vi producerar och utvecklar tjänster och databaser i samarbete med andra bibliotek och centrala parter med beaktande av kommunernas digitaliseringsutveckling. Vi strävar till att tjänsterna och databaserna ska vara kompatibla med andra nättjänster. På det här sättet behöver inte enskilda bibliotek göra allting själva.

Allmänheten drar också nytta av samarbetet

 • I nationella sammanhang är det viktigt med ett tätt samarbete. VAKE är för egen del med om att förverkliga Finna-visionen.
 • Finna.fi är Nationalbibliotekets tjänst, där muséernas, arkivens och bibliotekens material finns till förfogande för alla. Finna är också en populär plattform för webbibliotek.

Förhållandet mellan VAKE och användare

VAKE baserar sig på uppgifter och mål definierade av lagen, samt Finna-visionen.

I hjärtat av VAKE är samarbete, kommunikation och tjänster - både tjänster riktade för alla och professionella tjänster - men också datalager, gränssnitt och plattformar.

Således alla användare fördelar av VAKE, till exempel genom Finna-servicemiljön, webbibliotek, sökmaskiner och inlärningsplattformar, eller genom andra tjänster, såsom kommunernas sidor, Varaamo, Taskukirjasto, SDL, servicekartor, osv.

Anställda vid allmänna bibliotek storkonsumenter av tjänsterna

VAKE tillhandahåller branschtjänster för biblioteken:

 • Information
 • Arbetsredskap
 • Kommunikationstjänster
 • Kommunikationskanaler
 • Tjänster för utvärdering av effektivitet
 • Uppföljning av branschens utveckling
 • Stöd för fortbildning
 • Befrämjande av bibliotekens samarbete och nätverkande
 • Påverkan i branschens arbetsgrupper
 • Nätverkande utanför branschen

VAKE och intressenter

Arbetet med olika intressenter är av vital betydelse för VAKE och är till nytta för alla bibliotek. VAKE fungerar också som en länk till aktörer inom bokbranschen och arkiv- och museisektorn.

VAKE och intressenter förenas av t.ex. tjänster, teknik, kommunikation, samarbete och stöd.

Intressenter inkluderar bokbranschen, kommunerna, andra organisationer inom branschen, internationell kommunikation, bibliotek med specialuppdrag, andra bibliotek, fortbildningsaktörer, AKE-biblioteken,  alla allmänna bibliotek, branschens utbildningsorganisationer och inlärningsmiljöer, nationella arbetsgrupper, Nationalbiblioteket, Ledning genom information, Rådet för de allmänna biblioteken, Biblioteksföreningarna, mediefostran, Konsortiet för de allmänna biblioteken, Finna-konsortiet, nationella projekt (digitalt stöd, metadata, digimedia) och RFV.

Det nationella fältet

VAKE:s samarbete fungerar på många plan.

Undervisnings- och kulturministeriet: Ministeriet finansierar och reglerar VAKE.

Regionförvaltningsverken (RFV): RFV följer upp och stödjer bibliotekens verksamhet och utvärderar tillgången till och kvaliteten på bibliotekstjänsterna. (avi.fi; 20.11.2009/896 4 §)

De regionala utvecklingsuppdragen: De regionala utvecklingsuppdragen skapar förutsättningar för att förstärka de allmänna bibliotekens verksamhet. Utvecklingsuppdragen stöder utvecklingen av och personalens kompetens vid de allmänna biblioteken inom verksamhetsområdet samt främjar samarbetet mellan de allmänna biblioteken. (29.12.2016/1492 8 §)

Särskilda uppgifter: Särskilda uppgifter att upprätthålla det samiskspråkiga biblioteket, det flerspråkiga biblioteket och det ryskspråkiga biblioteket, samt den riksomfattande särskilda uppgiften gällande bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande och läskunnighet. (minedu.fi)

Nationalbiblioteket: Nationalbiblioteket har till uppgift att utveckla och erbjuda nationella tjänster för universitetsbiblioteken, de allmänna biblioteken, yrkeshögskolornas bibliotek och specialbiblioteken samt att främja det inhemska och internationella samarbetet på biblioteksområdet. (24.7.2009/558 70 §)

Smakprov på VAKE:s tjänster

Den kändaste delen av VAKE:s verksamhet är webbinnehåll och –tjänster som produceras i samarbete med andra aktörer. En stor del av tjänsternas innehåll är möjligt att dela via gränssnittskomponenter, flöden och olika gränssnitt i bibliotekens webbtjänster och sociala medier.

Biblioteken.fi är en mångsidig helhet där du hittar svenskspråkiga biblioteksresurser och aktuella meddelanden.

Digi.kirjastot.fi. I tjänsten hittar du de allmänna bibliotekens digitaliserade material, bl.a. pärlor från hembygdssamlingarna och ovanligt material. Tjänsten kompletterar den nationella digitaliseringen och används mest via Finna.fi. På finska.

eKirjasto.kirjastot.fi innehåller de allmänna bibliotekens e-böcker, ljudböcker och e-tidningar, som du hittar med en sökning. Olika musik- och filmtjänster finns med och du kan söka efter verk att läsa eller lyssna på enligt tema. På finska, svenska och engelska.

Fono.fi är Yles diskografi, där du kan söka upphovsmän, musikstycken och enligt tema. På finska och svenska.

Boksampo.fi är en mångsidig litteraturtjänst, som innehåller bl.a. en databas över inhemsk litteratur, aktuella artiklar, boktips också om äldre litteratur och blogglistor. På finska och svenska.

Biblioteksregistret / Kirkanta.  Här hittar du basinformation om alla allmänna bibliotek – öppethållningstider, adresser, o.s.v. Informationen uppdateras direkt till många biblioteks egna webbplatser. Många läroanstalts- och specialbibliotek finns också med i registret. På finska, svenska och engelska.

Bibliotekskanalen.fi är bibliotekens gemensamma webb-tv där du hittar videor, radioprogram och podcasts om litteratur, bibliotek och bibliotekens tjänster. Dessutom fungerar Bibliotekskanalen som en utbildningskanal för bl.a. biblioteksprofessionella, branschens studerande och lärare. På finska, svenska och engelska.

Kirjastot.fi är en riksomfattande informations- och fortbildningskanal för biblioteksprofessionella. Här hittar du aktuella nyheter och meddelanden och du kan följa med fortbildningsutbudet i biblioteksbranschens fortbildningskalender. På webbplatsen finns bl.a. sammanställd information över nationell biblioteksstatistik och biblioteksprojekt.

Fråga bibliotekarien är de finländska bibliotekens gemensamma referenstjänst på nätet. I tjänsten kan du ställa frågor som biblioteken sakkunnigt besvarar genom att erbjuda källor och hjälpa med informationssökning. Du får svar inom tre vardagar. På finska, svenska och engelska.

Libraries.fi ger dig en överblick över de grundläggande elementen och nyckelegenskaperna hos dagens allmänna bibliotek. Webbplatsen presenterar för en internationell bibliotekspublik grundorsakerna till att Finland har världens bästa bibliotek.

Länkbiblioteket (Makupalat.fi) är ett register över länkar till informationskällor på nätet utvalda av biblioteksprofessionella. Länkbiblioteket hjälper dig med informationssökning. Bläddra i innehållet enligt ämne eller sök med hjälp av de mångsidiga sökalternativen. På finska och svenska.

Musiikkikirjastot.fi erbjuder ett omfattande paket av aktuella artiklar, tips och information om musik. I informationssökningsdelen hittar du bibliotekens och andra musikorganisationers musikdatabaser och webbplatser, och också utländska bibliotek och arkiv. Tjänsten Fråga om musik ingår på webbplatsen. På finska.

Sidospår (boksampo.fi/sv/sidospar) presenterar inhemsk och översatt barn- och ungdomslitteratur i form av boktips och tipshyllor och här hittar du också nyheter om fenomen inom barn- och ungdomslitteraturen och om evenemang och pris. På finska och svenska.

Tilastot.kirjastot.fi. Här hittar du omfattande årsstatistik från alla allmänna bibliotek i Finland (utom Åland). Här finns också en behändig visualisering. På finska, svenska och engelska.

Biblioteken.fi har hittat sin publik

 • Den första versionen av Kirjastot.fi/Biblioteken.fi, SYKE (Suomen Yleisten kirjastojen etusivu), på svenska PULS (Finländska Folkbibliotekens Webbplats), grundades 1995. Sedan dess har tjänsterna flerfaldigats.
 • Många av Biblioteken.fi:s tjänster har redan länge funnits på sociala medier. Mer än 20 konton på tre olika språk finns i bruk på Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo, SoundCloud och Youtube.

Användningen ökar

Antalet av sessioner i Biblioteken.fi:s tjänster i 2002-2019 har stigit från cirka 1,2 miljoner till 6,2 miljoner.

Tjänsternas omfattning har varierat under åren. Tidigare års statistik (1997–2001) är inte kompatibel. Källa: Google Analytics. Fram till år 2010 användes delvis WTM-statistik.

Nivåer på VAKE:s webbtjänster

Användarupplevelsen består av två huvudnivåer: gränssnitt (1) och överföring av innehållet till andra tjänster, speciellt Finna-servicemiljön (2).

Gränssnitten (1) är baserade på ICT-infra och devops, som inkluderar plattformar, datalager, gränssnitt och servermiljö. Denna nivån inkluderar också innehållsproduktion, användarstöd, skolning, kommunikation, marknadsföring, främjande av samarbete och nätverk, användbarhet, tillgänglighet, dataskydd och optimering.

En gemensam tjänst för biblioteken

Fråga bibliotekarien är bibliotekens gemensamma tjänst som belyser VAKE:s många roller.

VAKE är grunden för tjänsten: den tar hand om webbtjänster och kommunikationen. Dessutom hanterar VAKE upprätthållande och utvecklande av tekniken, användargränssnitt, tillgänglighet, stöd åt svararna, koordinering av svarandet och redaktionsarbete, skolning och anvisningar åt svararna, och kommunikation och marknadsföring.

Kanske den viktigaste utgången från tjänsten är att främja samarbete mellan bibliotek. För tillfället det finns 233 respondenter i tjänsten, som representerar 18 specialbibliotek och 70 allmänna bibliotek.

Användarupplevelsen är utmärkt enligt de som fått svar. Det har varit 71 500 svar över tid. År 2019 förbereddes 6 612 svar och det fanns totalt 2 025 687 sessioner.

Smakprov på användarundersökning 2019

Biblioteken.fi:s användarundesökning genomfördes i 19.11– 9.12.2019.

Hur nödvändig upplever du att webbplatsen Kirjastot.fi är?

 • Mycket nödvändig 52%
 • Nödvändig 35%
 • Användbar, men inte nödvändig 11%
 • Onödig 1%
 • Kan inte säga 1%

69% av de aktiva användarna anser att webbplatsen är bra eller mycket bra. Aktiva = biblioteksprofessionella, som besökte webbplatsen minst en gång i veckan.

Vad sökte man på webbplatsen?

 • Branschtjänster (t.ex. arbetsplatser, material) 59 %
 • Nyheter 53 %
 • Information eller material om litteratur 49 %
 • Information om bibliotek (t.ex. statistik, info om projekt, info om YKN eller AKE-verksamhet) 46 %
 • Videoinnehåll från biblioteksbranschens fortbildningar eller om litteratur 34 %
 • Informationssökningstjänster (3t.ex Länkbiblioteket, Fråga bibliotekarien) 40 %
 • Bibliotekens tjänster (Kontakt- och serviceuppgifter, förnyelse av lån, o.s.v.) 31 %
 • Bibliotekens böcker eller annat material 30 %
 • Innehåll för musikbibliotek 11 %
 • Handledning i informationssökning 10 %
 • Annat 6 %
 • Kan inte säga 2 %

Visste du?

I 2019, för de allmänna bibliotekens verksamhet användes 60 €/invånare, och det fanns 853 allmänna bibliotek i Finland.

I 2015–2019,  bibliotekens meröppettider ökade 500 %, barnbokslån i alla bibliotek växte 10%, och e-tidningarnas användningsgånger växte 390%.

I 2019, det fanns 2 miljoner låntagare i biblioteken, biblioteken besöktes sammanlagt 53,7 miljoner gånger, och det organiseras 40 000 evenemang.

VAKE 2020

VAKE är en stark nätverksaktör, utvecklare och ett gemensamt stöd för biblioteken.

Kontaktuppgifter:
redaktionen@biblioteken.fi
tel. + 358 9 310 85280
www.biblioteken.fi/info