Koordineringsgruppen för Biblioteken.fi

Syftet med koordineringsgruppen är att möjliggöra en diskussion om nationellt samarbete mellan olika bibliotekssektorer och -aktörer, samt  att fungera som ett forum för respons om Biblioteken.fi:s tjänster. Gruppen bildades år 2018 som ersättning för den nedlagda styrgruppen för Biblioteken.fi .
 

Mötesprotokoll

Mötesprotokoll (på finska)

Medlemmar

Verksamhetsperiod 2021-2022

Helsingfors stadsbibliotek, biblioteket med riksomfattande utvecklingsuppdrag:

Katri Vänttinen
Helsingfors stadsbibliotek
PB 4100, 00099 Helsingfors stad
Tfn +358405548861
Epost: katri.vanttinen@hel.fi

Regionförvaltningsverken:

Överinspektör för bildningsväsendet Mika Mustikkamäki
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Wolffskavägen 35
PB 200, 65101 Vasa
e-post: mika.mustikkamaki(at)avi.fi
 

Allmänna biblioteken:

Verkkopalvelusuunnittelija Juha Hälinen
Jyväskylä stadsbibliotek–Mellersta Finlands landskapsbibliotek
Vapaudenkatu 39-41
PL 50, 40101 Jyväskylä
Tfn +358 14 266 4095
E-post: juha.halinen@jkl.fi

Projektchef Leena Kinnunen
Rovaniemi stadsbibliotek–Lapplands bibliotek
Jorma Eton tie 6, 96100 Rovaniemi
Tfn +358 40 591 8923
Epost: leena.kinnunen@rovaniemi.fi

Specialbiblioteken:

Informationssakkunnig Tiina Helamaa
Befolkningsregistercentralen
Kalevagatan 16
00101 Helsingfors
Tfn 09-2280 5126
Epost: tiina.helamaa(at)vaestoliitto.fi

Nationalbiblioteket:

Systemchef Lassi Lager
Nationalbiblioteket, Melinda-enheten
PB 26 (Ekogatan 4)
00014 Helsingfors universitet
Tfn +358-(0)50-4154879
Epost: lassi.lager@helsinki.fi

Universitetsbiblioteken:

Bibliotekschef
Minna Abrahamsson-Sipponen
Uleåborgs universitetsbibliotek
Tfn 0294 483500
minna.abrahamsson-sipponen@oulu.fi

Yrkeshögskolebiblioteken:

Tietopalvelupäällikkö Marita Ahola
Turun ammattikorkeakoulu 
Joukahaisenkatu 7, 20520 Åbo EduCity
+358 50 598 5219
marita.ahola@turkuamk.fi

Finlands svenska biblioteksförening:

Serviceplanerare Anneli Haapaharju
Vasa stadsbibliotek
Tfn 040 149 5924
anneli.haapaharju@vaasa.fi

Musik:

Planerare Jaska Järvilehto
Suomen musiikkikirjastoyhdistys r.y. / Yle Arkisto
jaska.jarvilehto@yle.fi

Finlands biblioteksförening:

Verksamhetsledare Juha Manninen
Finlands biblioteksförening
Runebergsgatan 15 A 6 00100 Helsingfors
juha.manninen@fla.fi