De allmänna bibliotekens användarenkät 9.4 – 6.5.2018 i alla kommuner

De allmänna bibliotekens användare utfrågas 9.4 – 6.5.2018 om sina erfarenheter av bibliotekstjänster. Enkäten är en förnyad version av en motsvarande som Nationalbiblioteket utförde senast 2013.

Användarenkäten är en del av den riksomfattande utvärderingen av bibliotekstjänster och ett verktyg för utveckling på varje bibliotek. Det är mycket viktigt att vi får svar av alla kommuner. Därför ber vi att biblioteken bereder utrymme för information och marknadsföring i lokalerna, på bibliotekens webbsidor samt kommunens intranät och externa sidor.

Enkätens webbformulär finns tillgängligt på adressen www.kirjastot.fi/kysely-enkat-survey ända tills 30 000 svar inkommit. Den stängs senast 6.5. Svar på pappersblanketter kan man samla in ända till 6.5. Blanketten finns på finska, svenska och engelska. Biblioteken får pdf-versioner av blanketten på alla språk direkt av Taloustutkimus Oy, som genomför enkäten. På biblioteken skriver man ut blanketten i tillräckligt många exemplar med tanke på kundmängden.

För marknadsföringen framställer Biblioteken.fi affischer att skriva ut, en omslagsbild och underlag för marknadsföring. Dessa sänds till biblioteken enligt Regionförvaltningsverkets adressregister och publiceras också som bilaga i en nyhet och ett meddelande från Biblioteken.fi i slutet av vecka 13.

Viktiga datum för att förverkliga användarenkäten:

  • 8.4 postning av information till lokala medier
  • 9.4 – 6.5 publicering av informationen och länken till enkäten på bibliotekens webbsidor
  • 9.4 – 6.5 placering av enkätreklamen på synliga platser i bibliotekslokalen
  • 9.4 – 6.5 placering av pappersblanketterna tillsammans med reklamen på synliga platser i biblioteket tillsammans med en låda för svaren och en för utlottningsblanketterna
  • 9.4 – 6.5 placering av reklamen för enkätlänken bredvid kunddatorerna och i mån av möjlighet på kunddatorernas framsida
  • 9.4 – 6.5 placering av enkätlänken på kommunens webbsidor och informationen om enkäten också i kommunens intranät, eftersom också kommunens anställda är biblioteksanvändare
  • 14.5 postning av pappersblanketterna till Taloustutkimus, anvisningar ges i meddelandet vecka 13

Resultat i augusti

Det praktiska genomförandet av enkäten sköts av Taloustutkimus Oy. Mängden svar på pappersblanketter inverkar på hur snabbt resultaten är tillgängliga. Vi hoppas att man på biblioteken leder svararna att fylla i webbformuläret. Men för att få svar av olika användargrupper, finns också möjligheten att fylla i pappersblanketten.

När resultaten är klara kan biblioteken granska sin egen kommuns och alla andra kommuners resultat via ett elektroniskt gränssnitt, med möjlighet att skriva ut grundläggande data och jämförelser. Gränssnittet förverkligas av Taloustutkimus Oy. Regionförvaltningsverket ger handledning i hur man använder gränssnittet.

Användarenkäten är en del av den lagenliga utvärderingen av de allmänna bibliotekens verksamhet

I Lag om allmänna bibliotek stadgas om både en riksomfattande och kommunvis utvärdering av hur bibliotekstjänsterna förverkligas. Med hjälp av de allmänna bibliotekens användarenkät utvärderas användarnas uppfattningar om förverkligandet av tjänsterna och den nationella jämställdheten. Enkäten genomförs av undervisnings- och kulturministeriet, regionförvaltningsverket och de allmänna biblioteken. Det praktiska genomförandet utförs av Taloustutkimus Oy.

INFORMATION:

Antti Seppänen
Överinspektör / regionförvaltningsverket i Södra Finland
e-post: antti.seppanen@avi.fi
tfn 0295 016 354