Rådet för de allmänna biblioteken

Rådet för de allmänna biblioteken (YKN) koordinerar samarbetet mellan de allmänna biblioteken och utgör ett organ för gemensamma ställningstaganden. Rådet representerar de allmänna biblioteken i samarbetet kring det nationella biblioteksnätet. 

 Rådets stategi, verksamhet och medlemmar

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet är rådets verkställande organ.

Rådets utlåtanden och ställningstaganden

Rådet har bl.a. tagit ställning till medborgarinitiativ och adresser på bibliotek.

Arbetsgrupper 

De allmänna biblioteken är representerade i olika arbetsgrupper och organisationer.

Övriga råd inom bibliotekssektorn

Rådets kontaktpersoner

Biblioteksdirektör Jouni Pääkkölä, ordförande 2018-2019, 2020-2021
Uleåborgs stadsbibliotek
Kaarlenväylä 3
PL 15, 90100 Uleåborg
Gsm +358 50 3618 109
jouni.paakkola@ouka.fi

Direktör för bibliotekstjänster  Rebekka Pilppula, viceordöfrande och beredare 2020- 2021
Åbo stadsbibliotek
Slottsgatan 2
20100 Åbo
+358 50 590 7691
rebekka.pilppula@turku.fi