Rådet för de allmänna biblioteken

Rådet för de allmänna biblioteken (YKN) koordinerar samarbetet mellan de allmänna biblioteken och utgör ett organ för gemensamma ställningstaganden. Rådet representerar de allmänna biblioteken i samarbetet kring det nationella biblioteksnätet. 

 Rådets stategi, verksamhet och medlemmar

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet är rådets verkställande organ.

Rapporter

Rådets utlåtanden och ställningstaganden

Rådet har bl.a. tagit ställning till medborgarinitiativ och adresser på bibliotek.

Representation i arbetsgrupper och organisationer

De allmänna biblioteken är representerade i olika arbetsgrupper och organisationer.

Övriga råd inom bibliotekssektorn

Rådets kontaktpersoner

Biblioteksdirektör Jouni Pääkkölä, ordförande 2018-2019
Uleåborgs stadsbibliotek
Kaarlenväylä 3
PL 15, 90100 Uleåborg
Gsm +358 50 3618 109
jouni.paakkola@ouka.fi

Ledande planerare Aija Laine
Helsingfors stadsbibliotek
PL 4212, 00099 Helsingfors stad
Puh. + 358 9 310 85619,  Gsm + 358 40 6503238
aija.laine@hel.fi

Foton