Innehållsproduktion på Biblioteken.fi

Sivu suomeksi

Vi producerar innehåll till Biblioteken.fi:s webbtjänster i samarbete med biblioteken. Du kan själv delta i produktionen av innehåll  i tjänsterna eller du kan få synlighet för ditt biblioteks produktioner i våra tjänster. Hur samarbetet ser ut beror på vilken tjänst det är frågan om. 

Ifall du vill få synlighet för ett projekt eller ämne genom en sida eller annan publikation på Biblioteken.fi, så ta vid planeringen i beaktande att det material som sätts upp på webben ska uppfylla tillgänglighetskriterierna. Du hittar mer information och länkar till anvisningar om tillgänglighet på Biblioteken.fi:s sida om tillgänglighet

Nedan information om hur du kan publicera material i de olika tjänsterna. Du kan också få innehåll, t.ex. länksamlingar, bokhyllor och videor, till ditt biblioteks egna sidor från tjänsterna. Du kan bekanta dig med de här möjligheterna på sidan Användning av Bibliotekens.fi:s innehåll på webbsidor

Kirkanta / Biblioteksregistret

Kirkanta är alla bibliotekssektorers gemensamma databas där biblioteken kan lagra kontaktuppgifter, öppethållningstider och information om tjänster, m.m.. Den information om kontaktuppgifter, öppethållningstider, tjänster, osv. som biblioteken har lagrat i Kirkanta syns automatiskt i många biblioteks webbibliotek. 

De uppgifter om öppettider och kontaktinformation, m.m. som biblioteken lagrat i Kirkanta syns också i det nationella Biblioteksregistret. I Biblioteksregistret kan du söka t.ex. tjänster eller information om vilka kommuner som hör till de olika biblioteksnäteverken. 

Biblioteken sköter själva uppdateringen av öppethållningstider och lagring av information i Kirkanta. Biblioteken.fi:s redaktion (redaktionen@biblioteken.fi) ger vid behov handledning och råd. Anvisningar om hur du fyller i Kirkanta hittar du då du loggat in i Kirjanta med din egen organisations/kommuns användar-ID. Om du inte vet adressen till Kirkanta eller om du inte vet din organisations användar-ID, ta kontakt med redaktionen redaktionen@biblioteken.fi

Biblioteken.fi:s nyheter och fortbildnings- och arbetsplatsannonser 

På Biblioteken.fi kan du skicka in förslag på nyheter som är av relevans för hela branschen. Du kan också skicka in meddelanden om till exempel material om olika kampanjer och material som biblioteken kan ha nytta av eller annonser om fortbildningar eller lediga arbetsplatser. Redaktionen för Biblioteken.fi kontrollar nyheterna och meddelandena och publicerar dem sedan på Biblioteken.fi. Information skicka då också per e-post till dem som har har prenumererat på nyheterna och de olika meddelandena. 

Lämna in en nyhet

Lämna in ett meddelande eller annons

Fråga bibliotekarien

Fråga bibliotekarien är bibliotekens gemensamma informationstjänst på nätet. Bibliotek från alla sektorer deltar i svarandet. Vi tar kontinuerligt med nya svararbibliotek. Ta kontakt med redaktionen om du vill komma med. Anmäl dig till adressen redaktion@biblioteken.fi eller nina.granlund@hel.fi. Redaktionen ger dig användar-ID och handledning. Mera information om Biblioteken.fi:s användar-ID:n.

Om du vill rätta föråldrad information i de redan besvarade frågorna kan du skriva dina rättelser i kommentarsfältet under svaret eller skicka dem till redaktionen. 

Länkbiblioteket

Länkbiblioteket är en samling med länkar till källor som rekommenderas för informationssökning. Biblioteken kan delta i att samla informationkällor i Länkbiblioteket med hjälp av funktionen Föreslå en länk. Personer från alla biblioteksektorer kan delta i upprätthållandet av Länkbiblioteket. Om du är intresserad att delta kan du få användar-ID och handledning av redaktionen, redaktionen@biblioteken.fi eller nina.granlund@hel.fi

Om du i Länkbiblioteket hittar en länk som inte fungerar kan du meddela om det genom att klicka på texten Anmäl trasig länk nere till höger i länkbeskrivningen. 

Bibliotekskanalen

Bibliotekskanalen är en nationell tjänst där vi publicerar videor och poddar, samt förmedlar direktsändningar. En stor del av programmen är Bibliotekskanalens egenproduktion. 

  • På Bibliotekskanalen finns också videor producerade av andra instanster, under Andras videor. Videorna kan delas vidare från Bibliotekskanalen. Ta kontakt om du gör en video som du önskar ska synas på Bibliotekskanalen. Videon kan redan vara publicerad på andra plattformar (så som Vimeo eller Youtube) eller så kan vi kan publicera dem direkt på Bibliotekskanalens plattfomar. 
  • Om du producerar podcasts om litteratur eller andra podcasts som passar för bibliotek och publicerar dem på SoundCloud, tar vi dem gärna också till Bibliotekskanalen. Det här går lätt på så sätt att vi lägger till din SoundCloud-gränssnittskomponent på Bibliotekskanalens samlingssida för för podcasts. 
  • Om du arrangerar en fortbildning eller ett seminarium, som du önskar ska få nationell synlighet och som till sitt innehåll är intressant och viktigt kan du fråga om Biblitotekskanalen kan komma och direktsända det. Vi får många förfrågningar och våra resurser är begränsade, men det lönar sig alltid att fråga. Fortbildningsinnehållet på Bibliotekskanalen är resultatet av samarbeten. 
  • Är du intresserad av en praktikantplats eller erfarenhet av arbetslivet, till exempel som en del av studier inom biblioteksbranschen, så ta kontakt!

Mer utförliga anvisningar hittar du på sidan Vanliga frågor och svar. I alla frågor och förslag gällande Bibliotekskanalen kan du ta kontakt med riitta.taarasti@kirjastot.fi

Musiikkikirjastot.fi 

På den finskspråkiga webbplatsen Musiikkikirjastot.fi och på tjänsten kanaler i sociala medier publicerar vi information om bibliotekens musikevenemang. Artiklarna i tjänsten behandlar musik och skivor ur flera olika synvinklar. Om du vill få in information om evenemang eller andra texter i tjänsten, kontakta tuomas.pelttari@kirjastot.fi

Boksampo och Sidospår

Boksampo.fi är den mest omfattande databasen över finländsk skönlitteratur, där du hittar information om författare och böcker. I Sidospår som är en del av Boksampo hittar du information om barn- och ungdomslitteratur. I tjänsten kan du söka efter verk, läsa artiklar och skapa eget innehåll, s.k. bokhyllor. 

Om du har artiklar om litteratur som du vill publicera på Boksampo eller Sidospår, ta kontakt med redaktionen@biblioteken.fi

Om du är intresserad att komplettera och uppdatera stora datamängen i Boksampis SAHA-databas, kan du kontakta: tuomas.aitonurmi@kirjastot.fi 

Evenemangs- och idébanken

Vem som helst kan lägga till ett tips i Evenemangs- och idébanken. Lägg till ett evenemang eller en idé via formuläret Skapa evenemang eller idé. Redaktionen kontrollerar och publicerar din text. 

Sidor för projekt på Biblioteken.fi

Om ni har ett projekt och vill publicera material från projektet på Biblioteken.fi, så ta kontakt redan i början av projektet med redaktionen@biblioteken.fi.