Biblioteksfackliga tidningar

De biblioteksfackliga tidningarna behandlar yrkesfrågor ur den egna sektorns perspektiv, men de innehåller också artiklar om förändringar som påverkar hela biblioteksbranschen, så som digitalisering, kundtjänst på nätet och förändringar i medielandskapet.  

Finland

  • Bibban  / Finlands svenska biblioteksförening
  • InformaatiotutkimusFöreningen för informationsforskning
  • Kirjastolehti / Finlands biblioteksförening (största delen på finska)
  • Kreodi / Yrkeshögskolebibliotekens nättidning. (på finska)
  • Tietolinja / Nationalbibliotekets infoblad (på finska)
  • Tietoasiantuntija / Tietoasiantuntijat (på finska)
  • Signum / Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund (på finska)

Sverige

Danmark

Norge