Fortbildning och seminarier

Rubrik Ort På nätet Inlämnades
Studier i informationsvetenskap, 60 sp Åbo
Diskriminering och likabehandling på bibliotek Webbinarium Seurattavissa verkossa
Arbetarskydd på bibliotek Webbinarium Seurattavissa verkossa
Vad är nepsy? Del 2: Autismspektrum och Tourettes syndrom Webbinarium Seurattavissa verkossa
Kom med och skapa Bokkarusellen 2025! - Seurattavissa verkossa
Ertes distanstips: Mysterietåget och läskampanjerna -
Distanskurs i bemötande av barn och unga med utgångspunkt ur ART del 2 - Seurattavissa verkossa
Distanskurs i bemötande av barn och unga med utgångspunkt ur ART del 1 - Seurattavissa verkossa
Delaktighet på bibliotek Webbinarium Seurattavissa verkossa
Vad säger forskningen? Folkbiblioteken i ett förändrat politiskt landskap Webbinarium Seurattavissa verkossa
Bibliotekschefsmöte 2024: Att mäta och påvisa effekter Tammerfors
Information om kommunernas gemensamma e-bibliotek - Seurattavissa verkossa
Åkej-träff - Seurattavissa verkossa
Förhandsinformation: Nylands stora svenska utbildninsgdag Kyrkslätt
Förhandsinformation: Nylands stora svenska utbildninsgdag Kyrkslätt
Finlands svenska biblioteksdagar 2024: Demokrati och gemenskap Mariehamn
Utbytesinfo - Seurattavissa verkossa
Bilderbokens estetik, 5 sp Nätkurs (ingen specifik ort) Seurattavissa verkossa
Vad är nepsy? Del 1: ADHD och ADD Webbinarium Seurattavissa verkossa
"Hei me vinkataan!" -onlinekursen har nu publicerats - Seurattavissa verkossa
Fortbildning i AI - Elements of AI med biblioteksperspektiv Online Seurattavissa verkossa
Bokkarusellen 2024 Bibliotekskanalen.fi Seurattavissa verkossa
Projektrapportering och utvärdering: Informationstillfälle 2 Webbinarium Seurattavissa verkossa
Vem är välkommen? Att nå ut med kultur- och bibliotekstjänster till familjer och unga Vanda
Läsfest 23.11.2023 -